آشنایی با موضوع

در ریاضیات، نگاشت همدیس Conformal mapping تابعی است که زاویه ها را به صورت محلی حفظ می‌کند. در بیشتر موارد معمول، تابع نگاشت همدیس دارای دامنه و تصویر در صفحه مختلط است. یکی ازمهمترین روشهای آنالیز مختلط نگاشت همدیس می باشد که کاربردهای زیادی در شرایط فیزیکی متفاوت مانند پتانسیل الکتریکی هدایت گرمایی و جریان سیال دارد نظریه متغیرهای مختلط و توابع مختلط را با تعریف تابعی به نام پتانسیل مختط در تحلیل جریان پتانسیل دو بعدی می توان استفاده نمود. نگاشت همدیس به دلیل کاربردش در حل معادلة لاپلاس از اهمیت خاصی برخوردار است. تعریف نگاشت همدیس روشی برای حل معادلة لاپلاس در هندسه های مختلف ارائه می دهد. این نگاشت برای سیالات تراکم ناپذیر که در معادلة لاپلاس صدق می کنند به کار می رود. در دهة گذشته نگاشت های همدیس برای مسائل تصادفی مانند انبوهش محدود به پخش و شکست دی الکتریک نیز استفاده شده است. نگاشت های همدیس وابسته به زمان ابزاری مناسب برای بررسی این پیچیدگی ها است. از نگاشت های وابسته به زمان در تحلیل رشد لاپلاسی با دینامیک پیوسته استفاده می شود. همچنین با استفاده از نگاشت همدیس مکرر نقش های فراکتالی (دینامیک گسسته) تولید شده و خواص مقیاس بندی آنها مطالعه شده است.
در این صفحه تعداد 253 مقاله تخصصی درباره نگاشت همدیس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نگاشت همدیس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.