بیماری های بافت همبند

در این صفحه تعداد 101 مقاله تخصصی درباره بیماری های بافت همبند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیماری های بافت همبند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Interstitial lung diseases; Connective tissue diseases; Autoimmune diseases; Antinuclear antibodies; Raynaud phenomenon; Enfermedad pulmonar intersticial; Enfermedad del tejido conectivo; Enfermedades autoinmunes; Anticuerpos antinucleares; Fenómeno de R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Enfermedad pulmonar intersticial; Enfermedad del tejido conectivo; Enfermedades autoinmunes; Anticuerpos antinucleares; Fenómeno de Raynaud; Interstitial lung diseases; Connective tissue diseases; Autoimmune diseases; Antinuclear antibodies; Raynaud phen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Rheumatoid arthritis; Interstitial lung diseases; High-resolution computed tomography; Survival; ANA; antinuclear antibodies; CTD; connective tissue diseases; DAD; diffuse alveolar damage; DLCO; diffusion capacity to carbon monoxide; FEV1; forced expirato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Hypertension pulmonaire; Connectivites; Sclérodermie systémique; Lupus érythémateux systémique; Connectivite mixte; Myosites; Syndrome de Gougerot-Sjögren; Polyarthrite rhumatoïde; Pulmonary hypertension; Connective tissue diseases; Systemic scle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; classification criteria; connective tissue diseases; cutaneous lupus erythematosus; Delphi method; discoid lupus erythematosus; lupus; ACR; American College of Rheumatology; CLE; cutaneous lupus erythematosus; DLE; discoid lupus erythematosus; EULAR; Euro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; CTD; connective tissue diseases; LC; lung cancer; SLE; systemic lupus erythematosus; PM/DM; polymyositis/dermatomyositis; SSc; systemic sclerosis; ILD; interstitial lung disease; IPF; idiopathic pulmonary fibrosis; AE; acute exacerbation; PS; performance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Connective tissue diseases; Ehlers-Danlos syndrome; Loeys-Dietz syndrome; Marfan syndrome; Open aortic repair; Thoraco-abdominal aortic aneurysm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Pulmonary hypertension; Pulmonary arterial hypertension; Rho-kinase; Fasudil; CHD; congenital heart diseases; CI; cardiac index; CO; cardiac output; CTD; connective tissue diseases; CTEPH; chronic thromboembolic pulmonary hypertension; ERA; endothelin rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Connective tissue diseases; systemic lupus erythematosus; rheumatoid arthritis; systemic sclerosis; vasculitis; biomarkers; AAV; ANCA-associated vasculitides; ACA; Anti-centromere antibody; ACPA; Anti-citrullinated protein antibody; ACR; American College
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; CTD; connective tissue diseases; UCTD; undefined connective tissue disease; TPO-a; thyroid peroxidase autoantibodies; TG-a; thyroglobulin autoantibodies; TR-a; thyrotropin receptor autoantigens; TSH; thyroid stimulating hormone; PI; pulsatility index; Rhe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Intravascular ultrasound; Pulmonary arterial hypertension; Pulmonary vascular properties; Connective tissue diseases; Inflammation factors; CHD; Congenital heart disease; CO; Cardiac output; CTD; Connective tissue disease; DPAP; Diastolic pulmonary artery
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Connective tissue diseases; SLE; Systemic sclerosis; Primary Sjögren's syndrome; Idiopathic inflammatory myopathies; Cardiovascular disease; Cardiovascular risk management
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Systemic sclerosis; Sjögren syndrome; Raynaud phenomenon; Ultrasonography; Nailfold capillaroscopy; Connective tissue diseases; Microcirculation; Salivary glands; Modified Rodnan skin score (mRSS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; BE; bronchiectasis; CAM; clarithromycin; CTD; connective tissue diseases; DPB; diffuse panbronchiolitis; EM; erythromycin; HRCT; high-resolution computed tomography; NTM; non-tuberculous mycobacteriosis; RXM; roxithromycin; SBS; sinobronchial syndrome; Br
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; TGF-β; transforming growth factor beta; LDS; Loeys-Dietz syndrome; TGFBR-1; transforming growth factor beta receptor type 1; TGFBR-2; transforming growth factor beta receptor type 2; Treg; regulatory T cells; IL; interleukin; Th17; IL-17-producing T he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Peripheral ulcerative keratitis; Immune complex deposition; Peripheral corneal thinning; Impending perforation; Topical cyclosporine eye drops; Connective tissue diseases; Amniotic membrane transplantation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Síndrome Ehlers-Danlos; Tipo IV; Enfermedades del tejido conectivo; Alteraciones hemostáticas; Complicaciones del embarazo; Ehlers-Danlos syndrome; Type IV; Connective tissue diseases; Haemostatic disorders; Pregnancy complications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; aHUS; atypical hemolytic uremic syndrome; aPL; antiphospholipid antibodies; APS; antiphospholipid syndrome; CRF; complement regulatory factors; CTD; connective tissue diseases; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assays; FH; factor H; HRP; hydrogen peroxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های بافت همبند; Anti-synthetase syndrome; Idiopathic interstitial pneumonia; Dermatomyositis; Polymyositis; ALD; aldolase; ARS; anti-aminoacyl-tRNA synthetase; ARS(−); anti-ARS antibody negative; ARS(+); anti-ARS antibody positive; ASS; anti-synthetase syndrome; BALF;