آشنایی با موضوع

برنامه نویسی محدود constraint programming، یک نمونه برنامه نویسی که در آن روابط بین متغیرها به شکل محدود قرار می گیرند. متدولوژی برنامه‌ریزی محدودیت CP، یک فناوری ارضای محدودیت ها Constraint Satisfaction است که سابقه‌ی آن به علوم کامپیوتر، برنامه‌ریزی منطقی، تئوری گراف و هوش مصنوعی بر می‌گردد. CP راهکاری موثر و کارا جهت حل و بهینه سازی مسایلی که طبیعت ‌آن ها تا حدی نامنظم هستند و نمی توان آن ها را به زبان ریاضی مدل سازی کرد. این مسایل شامل پنجره های زمانی، مسایل زمان بندی و تخصیص یا تعویض عملیات است. دلایلی که باعث می شوند این بی‌قاعده‌گی ها منجر به عدم توانایی مدل‌سازی از طریق برنامه ریزی عدد صحیح و ریاضی شوند عبارت‌اند از: 1- محدودیت هایی که طبیعت آنها غیرخطی است. 2- فضای شدنی نامحدب که دارای جواب‌های محلی بسیار زیادی است (رویه‌های حل جبری دقیق بر این فرض بنا شده‌اند که مدل دارای فضای حل محدب باشد). ۳- از هم‌گسستگی‌های Disjunction متنوع، که منجر می‌شود اطلاعات ضعیفی از مدل رها شده‌ی خطی حاصل شود. متودولوژی CP معایبی نیز دارد که می‌توان به عدم استفاده از رهاسازی خطی و عدم محاسبه‌ی فاصله‌ی مساله‌ی اصلی و دوال متناظر اشاره کرد.
در این صفحه تعداد 192 مقاله تخصصی درباره برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Variability modeling; Feature modeling; Multi product lines; Configuration management; Cross-model constraints; Constraint programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Constraint programming; Optimization; HPC; Power consumption; Scheduling; Machine learning; Power modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Combinatorial optimization; Robust optimization; Constraint programming; Delay- and disruption-tolerant networks; Store-carry-and-forward routing; Systems of systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Multi-objective combinatorial optimization; Team orienteering problem; Multi-objective evolutionary algorithm; Decomposition approach; Constraint programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Unrelated parallel machine scheduling; Constraint programming; Interval variables; Sequence dependent setup times; Machine dependent setup times;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Combinatorial optimization; Constraint programming; Lower bounds; Symmetry-breaking techniques; Systems of systems; Data transfer problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Timetabling; Nurse rostering; Hybrid algorithm; Integer programming; Constraint programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Flexible modelling; Bottom-up modelling; Type inference; Constraint programming; Example-driven modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Team orienteering problem; Time windows; Vehicle routing; Constraint programming; Interval variable;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; No-wait flow shop; Due date constraints; Mixed integer programming; Constraint programming; Enumeration algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; maintenance service; container ships; technicians scheduling; service contracts; Constraint Programming; Large Neighborhood Search
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Operating room scheduling; Emergency surgeries; Hybrid flow shop; Constraint programming; Genetic algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Constraint programming; Autonomous search; Metaheuristics; Constraint satisfaction problems; Enumeration strategies; Optimizer-algorithms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Variability testing; Highly-configurable software systems; Constraint programming
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Air transportation; Ground handling; Multi-objective optimization; Constraint programming; Vehicle Routing Problem with Time Windows
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Constraint programming; Mixed integer programming; Logic-based Benders decomposition; Scheduling with job availability intervals; Sequence dependent setup times;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Integer programming; Wireless sensor networks; Column generation; Constraint programming; Benders’ decomposition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Mixed model assembly lines; Balancing; Cyclic scheduling; Constraint programming
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Constraint programming; Directed enumeration constraints; Extension algorithm; Heuristic search; Isomorphism rejection; Nauty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Integrated planning and scheduling; Mixed integer linear programming; Constraint programming; Hybrid approach; Perishability; Dairy supply chain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Constraint programming; Multi-criteria optimization (MO); Multi-criteria optimization evolutionary algorithm (MOEA); Evolutionary algorithm (EA); Constraints handling technique (CHT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Constraint programming; Continuous integration; Robotized painting; Software testing; Distributed real time systems; Agile development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Air traffic management; Discrete event dynamic systems; Coloured Petri nets; Constraint programming; Airspace demand–capacity balance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Business processes validation and diagnosis; Business data constraints; Persistence data; Constraint programming
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی محدود، برنامه‌ریزی محدودیت ; Configurable business process models; Constraint-based business process models; Flexibility; Robustness; Planning and scheduling; Constraint programming;