مصالح و مواد ساختمانی

در این صفحه تعداد 101 مقاله تخصصی درباره مصالح و مواد ساختمانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مصالح و مواد ساختمانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصالح و مواد ساختمانی; Waterworks sludge; Waste recycling; Cement chemistry; CLSM; Construction materials; Flowability; Stiffening time; Fly ash;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصالح و مواد ساختمانی; Life cycle assessment (LCA); Life cycle inventories (LCI); Carbon emissions; Construction materials; Building information modelling (BIM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصالح و مواد ساختمانی; Ink rejected sludge utilization; Construction materials; Physicochemical processes; Structures formation; Mechanical properties; Environmental efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصالح و مواد ساختمانی; Construction materials; Behaviour models; Cross-laminated timber; Structural engineering; Technology transitions; Barriers to adoption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصالح و مواد ساختمانی; BESTEST; Building Energy Simulation Test; CDD; cooling degree days; DA DB-HE/1; Support Document of the Spanish Technical Building Code, Building Envelope Parameters; DA DB-HE/3; Support Document of the Spanish Technical Building Code, Thermal Bridges; DB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصالح و مواد ساختمانی; Ground penetrating radar (GPR); Short time-Fourier transform (STFT); Wavelet transform (WT); Spatial and temporal spectral absorption; Construction materials; Dual-polarization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصالح و مواد ساختمانی; Construction carbon emission; Sustainable construction processes; Emission reduction; Embodied energy; Construction materials; Australian construction systems; BIM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصالح و مواد ساختمانی; Life Cycle Impact Assessment (LCIA) indicators; Statistical correlations; Principal component analysis; Construction materials; Buildings
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصالح و مواد ساختمانی; CCS; carbon capture and storage; CCU; carbon capture and utilization; CC*; calcium carbonate (aragonite, calcite or monohydrocalcite); DD; disorder dolomite or magnesium calcite; HM*; hydromagnesite and similar components; NQ; nesquehonite; STP; standard