شاخص اعتبار محتوا

در این صفحه تعداد 15 مقاله تخصصی درباره شاخص اعتبار محتوا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شاخص اعتبار محتوا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص اعتبار محتوا; Exercise self-regulatory efficacy; Cross-cultural adaptation; Psychometrics; Translation; Instrument; Ex-SRE; Exercise self-regulatory efficacy; Ex-SRES; Exercise self-regulatory efficacy scale; Ex-SRES-Chinese; Chinese-version of the Ex-SRE scale; COPD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص اعتبار محتوا; prostatic neoplasms; robotic surgical procedures; anastomosis; surgical; education; task performance and analysis; APM; automated performance metric; CTA; cognitive task analysis; CVI; content validity index; NAPM; nonAPM; RRP; robotic assisted radical pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص اعتبار محتوا; Caregivers; Health education; Hydrocephalus; Perioperative nursing; Rehabilitation; CVI; Content validity index; VP; Ventriculoperitoneal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص اعتبار محتوا; MS; multiple sclerosis; MSCQ; multiple sclerosis coping questionnaire; PCS; perception of control scale; QuAT-MS; questionnaire adaptive tasks in multiple sclerosis; MND; motor neuron disease; CMSS; coping with multiple sclerosis scale; one way ANOVA; one
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص اعتبار محتوا; prostate; prostatectomy; robotics; credentialing; professional competence; ATLAS; Applied Technology Laboratory for Advanced Surgery; CVI; content validity index; GEARS; Global Evaluative Assessment of Robotic Skills; ICC; intraclass correlation; MUSIC; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص اعتبار محتوا; Basic Science Study; Development or Validation of Outcomes Instruments; Content validity; Scapula alata; Shoulder-specific QoL measure; Western Ontario Rotator Cuff Index; Content validity index; Modified kappa index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص اعتبار محتوا; SAFETY; Safety, Awareness, and Familiarity regarding Epilepsy in Teenage Years; AED; antiepileptic drug; CVI; content validity index; RH; reproductive health; EEG; electroencephalogram; C.I.; confidence interval; S.D.; standard deviation; Epilepsy; Adoles