ضریب انتقال گرما همگرا

در این صفحه تعداد 110 مقاله تخصصی درباره ضریب انتقال گرما همگرا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضریب انتقال گرما همگرا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Separation of heat transfer components; Convective heat transfer coefficient; Reference temperature; Emissivity; Methane diffusion flame impingement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Mixed inline tube bundles; Mixed staggered tube bundles; Convective heat transfer coefficient; Pressure drop; Pitch to diameter ratio and heat to pressure ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; BIPV/T; Building-integrated photovoltaic-thermal; BPSC; Back-pass solar collector; CFD; Computational fluid dynamics; CHTC; Convective heat transfer coefficient; D; Diameter; EPSRC; Engineering and Physical Sciences Research Council; GTC; Glazed transpire
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Convective heat transfer coefficient; Computational Fluid Dynamics (CFD); Building Energy Simulation (BES); Building aerodynamics; Forced convection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Task/ambient air conditioning (TAC) system; Convective heat transfer coefficient; Sleeping environment; Skin surface temperature; Air velocity; Air temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Nanofluid; Convective heat transfer coefficient; Nanoclusters; Fractal dimension; Aluminum oxide; Brownian motion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Fully developed laminar flow; Rectangular microchannel; Friction factor; Critical Reynolds number; Convective heat transfer coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Ground source heat pumps; Direct expansion; Convective heat transfer coefficient; Borehole heat exchanger; Coefficient of performance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Graphene nanoplatelets nanofluid; Variable specific surface area; Convective heat transfer coefficient; Turbulent flow; Friction factor; Thermal conductivity; Rheology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; ACH; air change rate per hour; ASHRAE; American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; BCL; Building Component Library; BES; building energy simulation; BESTEST; building energy simulation test; CFD; computational fluid dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Floor cooling; Cooled wall; Cooled ceiling; Active chilled beam; Emitters; Sensitivity analysis; Cooling need; Convective heat transfer coefficient; Air temperature stratification; Comfort
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Natural convection; Thermal control; Electronics; Wire-bonding technique; Quad flat non-lead; QFN32b; Packaging; Convective heat transfer coefficient; Engineering applications
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Electronics; Thermal control; Natural convection; Low powered QFN64b; Wire-bonding technique; Electronic packaging; Convective heat transfer coefficient; Correlations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال گرما همگرا; Convective heat transfer coefficient; Heat balance; Measurement uncertainty; Thermal network modelling; Dynamic sensor model