شماره هماهنگی

در این صفحه تعداد 158 مقاله تخصصی درباره شماره هماهنگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شماره هماهنگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره هماهنگی; Permeable friction course (PFC); Open-graded friction course mixtures (OGFC); Stone-on-stone contact; Voids in coarse aggregate ratio (VCA ratio); Mixture internal structure; Coordination number; Pavements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره هماهنگی; ILs; ionic liquids; RE; rare earth; FCC; fluid cracking catalysts; GBCA; Gadolinium Based Contrast Agents; MRI; magnetic resonance imaging; Tf2N− (known also as TFSI−); bis(trifluoromethanesulfonyl)amide; RTIL; room-temperature ionic liquid; C1C3pyr;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره هماهنگی; Packed bed; Random packing; Porosity; Coordination number; Anisotropy; Statistical analysis; Heat transfer; Thermal conductivity; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره هماهنگی; CN; coordination number; Da; the diffusion coefficient of ion; MD; molecular dynamics; MSD; mean-square displacement; N; the total number of particles in the system; O-O; oxygen-oxygen; r→(i); the displacement of particle i to its initial location at ti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره هماهنگی; AC; alternative current; A/D; analog to digital; ADL; aerodynamic levitation; BESL; beam electrostatic levitator; BMG; bulk metallic glass; Caltech; California Institute of Technology; CCD; charge coupled device; CN; coordination number; CNT; classical nu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره هماهنگی; Ev(0); ν the energy level of an isolated atom; ΔEv(z); core-level shift of a z-coordinated atom; τ; solid dimensionality; γi; Surface-to-volume ratio or the fraction of atoms in the ith atomic layer to that of the solid; BOLS; bond order-length-st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره هماهنگی; Aminobenzoic acids; Complexes; Transition metals; Post-transition metals; Rare earth metals; 1,2-diMeHim; 1,2-dimethylimidazole; 2,6-pydime; 2,6-dimethanolpyridine; 2,9-Me-phen; 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline; 2-Cl-m-aba; 5-amino-2-chlorobenzoate; 2-Cl-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره هماهنگی; 1,3-H4pdta; 1,3-propylenediaminetetraacetic acid; H4edta; ethylenediaminetetraacetic acid; CP; coordination polymer; 1D-CP; one dimensional coordination polymer; 2D-CP; two dimensional coordination polymer; 3D-CP; three dimensional coordination polymer; e