آشنایی با موضوع

کاه از دسته مواد غذایی می باشد که در انواع مختلفی مثل کاه جو کاه گندم کاه ذرت و کاه برنج و … می باشند که نمونه کاه ذرت از ساقه و ریشه گیاه ذرت به دست می آیند که به روش های مختلفی خریداری می شوند. یک روش فروشگاه های آنلاین می باشند که راهی مناسب است. از سه منطقه عمده کاشت ذرت دانه‌ای در استان کرمان از بقایای ذرت نمونه‌ برداری به عمل آمد. مقدار نمونه‌ها به حدی بود که جهت مصرف اختیاری و قابلیت هضم کفایت می‌نمود. پس از خرد کردن نمونه‌ها توسط دستگاه علوفه خرد‌کن از هر نمونه مجدداً نمونه‌برداری گردید. به منظور جبران کمبود پروتئین خام بقایای ذرت دانه‌ای از کنجاله پنبه دانه در حد تامین احتیاجات نگهداری استفاده گردید تا نیتروژن مورد نیاز میکروارگانیزمهای شکمبه تامین گردد. جهت تعیین مصرف اختیاری و ضرائب هضمی ترکیبات خوراک از سه جیره خوراک بقایای ذرت سه شهرستان (بافت، جیرفت و کهنوج) توام با کنجاله پنبه دانه و یک جیره کاه گندم توام با کنجاله پنبه دانه و یک جیره کاه گندم (به‌عنوان ماده خشبی رایج در منطقه) که جمعاً پنج جیره متفاوت می‌شوند، استفاده شد. این جیره‌ها بر روی گوسفند نر بومی با 4 تکرار (4 راس در هر جیره) مورد استفاده قرار گرفت و دام‌ها بطور انفرادی در قفس متابولیک تغذیه شدند. پس از جدا نمودن تاثیر کنجاله پنبه دانه از خوراک بقایای ذرت دانه‌ای میانگین قابلیت هضم ظاهری ترکیبات این خوراک (بقایای ذرت دانه‌ای) به شرح ذیل مشخص گردید: ماده خشک 065/0± 1/43%، پروتئین خام 07/0 ±6/59%، خاکستر خام 102/0± 3/32%، فیبر خام 125/0 ±8/35%، NFE092/0± 5/89%، چربی خام277/0±8/34%، ADF 106/0 ± 5/28%، NDF096/0 ± 5/38%، انرژی126/0 ± 2/44%، ماده آلی 068/0± 9/51. جهت جلوگیری از مصرف انتخابی بقایای ذرت دانه‌ای و کنجاله پنبه دانه توسط دام جیره‌های خوراکی بصورت حبه شده در اختیار دام‌ها قرار گرفتند. میانگین مصرف اختیاری در مورد سه تیمار به شرح زیر مشخص گردید: تیمار 1: 235/1، تیمار 2: 063/1، تیمار 3: 286/1 کیلوگرم در روز و میانگین مجموع مواد مغذی قابل هضم بقایای ذرت دانه‌ای(TDN) نیز به شرح زیر مشخص گردید: تیمار 1: 61/52، تیمار 2: kg/d 95/59 و تیمار 3: 29/47 درصد. بین کلیه تیمارها از نظر قابلیت هضم مجموع مواد مغذی قابل هضم، چربی خام، عصاره عاری از ازت (NFE)، خاکستر خام و پروتئین خام اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. اما از نظر قابلیت هضم سایر مواد مغذی همچون مواد آلی، انرژی، دیواره سلولی عاری از همی سلولز، دیواره سلولی، فیبر خام و ماده خشک اختلاف معنی‌دار مشاهده شد ساقه و برگ ذرت بذری که پس از برداشت بلال برای بذرگیری به‌عنوان پس ماندهٔ ذرت بذری در مزرعه می‌ماند و قابل جمع آوری و/ یا چرانیدن دام است.
در این صفحه تعداد 318 مقاله تخصصی درباره کاه ذرت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاه ذرت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه ذرت; SP; stepwise pretreatment; AP; aqueous ammonia pretreatment; EDA; ethylenediamine; EP; ethylenediamine pretreatment; SSA; specific surface area; CrI; crystalline index; CS; corn stover; LAP; laboratory analytical procedure; AIL; acid insoluble lignin; SEM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه ذرت; CS; corn stover; H2SO4; sulfuric acid; HAc; acetic acid; Dm; dry matter; WUS; water unsoluble solids; WSS; water soluble solids; Grasses; Biorefinery; Lignocellulose; Pyrolysis GC-MS; Enzymatic hydrolysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه ذرت; Agricultural residue value chains; Bio-economy; Continuous feedstock supply; Agent-based modelling; Corn stover; ABM; Agent-Based Model; CH; Custom Harvester; CSPP; Cellulosic Sugar Production Plant; DM; Dry Matter; ODD; Overview Design and Details; SOC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه ذرت; GA; gluconic acid; XA; xylonic acid; DA-CS; dilute acid pretreated corn stover; DA; dilute acid; Gluconobacter oxydans; G. oxydans; Aspergillus niger; A. niger; Glc; glucose; Xyl; xylose; XO; xylooligosaccharides; COS-SSTR; compressed oxygen supply in a s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه ذرت; SP; slow pyrolysis; FP; fast pyrolysis; SG; switchgrass; CS; corn stover; SB; soybean; HW; hardwood; PAW; plant available water; WUE; water use efficiency; PWP; permanent wilting point; FC; field capacity; BD; bulk density; WDPT; water droplet penetration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه ذرت; HTL; hydrothermal liquefaction; CAP; combined algal processing; wb; wet basis; GHG; greenhouse gas; kilowatt; kW; db; dry basis; kilowatt-hour; kWh; TIC; total installed costs; TID; total direct costs; FCI; fixed capital costs; TCI; total capital investme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاه ذرت; wb; wet basis; db; dry basis; cfu; Colony forming unit; ID; Internal diameter; OD; Outer diameter; HPLC; high-performance liquid chromatography; ANOVA; analysis of variance; Algae; Corn stover; Storage; Ensiling; Blending;