تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی

در این صفحه تعداد 442 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; Fesoterodina; Mirabegron; Análisis de coste efectividad; Modelo económicoFesoterodine; Mirabegron; Cost-effectiveness analysis; Economic model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; Bromocriptine; Cabergoline; Cost-effectiveness analysis; Endoscopic; Microprolactinoma; Microscopic; Pituitary tumors; Transsphenoidal surgery; CPT; Current Procedural Terminology; DI; Diabetes insipidus; DRG; Diagnosis-Related Group; ICER; Incremental co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; Insuficiencia cardiaca; Anemia; Deficiencia de hierro; Análisis coste-efectividad; Hierro carboximaltosaHeart failure; Anemia; Iron deficiency; Cost-effectiveness analysis; Ferric carboxymaltoseAVAC, año de vida ajustado por calidad; FAIR-HF, Ferinject®As
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; Immune-modulating formula; Post-surgical complication risk; Cost-effectiveness analysis; Gastrointestinal cancer surgery; IMF; immune-modulating formula; GI; gastrointestinal; DRG; diagnostic-related group; RR; relative risk; LOS; length of hospital stay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; Human papillomavirus; Cost-effectiveness analysis; Quadrivalent human papillomavirus vaccine; Secondary/adjunct prevention; Anal neoplasia; High-grade intraepithelial neoplasia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; Boceprevir; Chronic hepatitis C; Cost-effectiveness analysis; Direct-acting antivirals; Genotype 1; Interferon-free regimens; Model-based analysis; Telaprevir; Treatment initiation; G1; genotype 1; HCV; hepatitis C virus; TVR; telaprevir; BOC; boceprevir;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; left ventricular assist device; heart failure; bridge to transplant; clinical effectiveness; cost-effectiveness analysis; economic model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; Asthma; cost-effectiveness analysis; decision analysis; evidence-based treatment; adherence; CEAC; Cost-effectiveness acceptability curve; GOAL; Gaining Optimal Asthma Control; ICER; Incremental cost-effectiveness ratio; ICS; Inhaled corticosteroid; PDC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; Comparative effectiveness; Cost-effectiveness analysis; Cost-utility analysis; Economics; Hip; Hand; Knee; Methods; Reference case; Rheumatic disease; Osteoarthritis; Outcome assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; CI; confidence interval; ICD; implantable cardioverter-defibrillator; ICER; incremental cost-effectiveness ratio; SF; Sprint Fidelis; SPH; St. Paul's Hospital; Cost-effectiveness analysis; Electrophysiology; Defibrillation; Laser; Arrhythmia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; Anti-HBs; antibody to hepatitis B surface antigen; ASR; age-standardized rate; FHF'; fulminant hepatic failure; HBsAg; hepatitis B surface antigen; HBV; hepatitis B virus; HCC; hepatocellular carcinoma; ICER; incremental cost-effectiveness ratio; QALY;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی; cost-effectiveness analysis; decision modeling; development; early technology assessment; EVPI; EVSI; value of information