تجزیه و تحلیل هزینه و سود

در این صفحه تعداد 132 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل هزینه و سود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل هزینه و سود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; automated assessment; cost-effectiveness analysis; cost-utility analysis; depression; direct health care costs; disease management; health technology assessment; primary care; telemedicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Cost-effectiveness analysis; Cost-utility analysis; Economic evaluation; Pancreatic ductal adenocarcinoma; Quality-adjusted life years;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; EE; economic evaluation; OECD; Organization for Economic Co-operation and Development; CEA; cost-effectiveness analysis; CER; cost-effectiveness ratio; ICER; incremental cost-effectiveness ratio; WTP; willingness to pay; NICE; National Institute for Healt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; cost-effectiveness analysis; cost-benefit analysis; cost-utility analysis; patient’s perspective; systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Cost-utility analysis; Costs; Economics; Rehabilitation; Spinal cord decompression; Spinal cord injury; Spine surgery; Timing; Trauma; Utility; AIS; American Spinal Injury Association Impairment Scale; ICER; Incremental cost-effectiveness ratio; OMHLTC; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Advanced colorectal cancer; Metastatic colorectal cancer; Monoclonal antibody; Bevacizumab; Cetuximab; Panitumumab; Targeted therapy; Health economics; Cost-effectiveness analysis; Cost-utility analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل هزینه و سود; Anxiety disorders; Collaborative care; Cost-utility analysis; Depressive disorders; Nurses; Primary care; Quality-adjusted life years; Somatoform disorders;