شمارنده الکترود

در این صفحه تعداد 577 مقاله تخصصی درباره شمارنده الکترود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شمارنده الکترود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شمارنده الکترود; o-NPOE; 2-nitrophenyl octyl ether; AEIROF; anodically electrodeposited iridium oxide films; AU; artificial urine; CE; counter electrode; CV; cyclic voltammetry; COP; cyclo-olefin polymer; DBP; dibutyl phosphate; DOS; dioctyl sebacate; DO; dissolved oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شمارنده الکترود; HMIs; Heavy metal ions; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; ICP-AES; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; FAAS; Flameless atomic absorption spectropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شمارنده الکترود; DMFC; direct methanol fuel cell; MEA; membrane electrode assembly; PET; polyethylene terephthalate; CCM; catalyst-coated membrane; FE-SEM; field emission scanning electron microscopy; FIB-SEM; focused ion beam-assisted scanning electron microscopy; AFM; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شمارنده الکترود; Nanomaterials; Heavy metal ions; Electrochemical sensor; Modified electrode; Voltammetry; ASV; anodic stripping voltammetry; BF; ball flower; BFEs; bismuth-film electrodes; CA; calixarene; CE; counter electrode; CMSs; carbon microspheres; CNFs; carbon nan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شمارنده الکترود; SPE; screen printed electrode; WE; working electrode; RE; reference electrode; CE; counter electrode; PB; Prussian blue; m; mass; V; volume; Glucose oxidase biosensor; Biosensor ageing; Temperature accelerated ageing; Shelf-life ageing; Continuous use age
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شمارنده الکترود; CE; counter electrode; CZTS; Cu2ZnSnS4; ITO; indium tin oxide; PTFE; polytetrafluoroethylene; RE; reference electrode; SLS; solution-liquid-solid; VLS; vapor-liquid-solid; WE; working electrode; A. germanium; A. branched structures; A. ionic liquid; B. el