آشنایی با موضوع

شار حرارتی بحرانی (CHF) محدودیت حرارتی یک پدیده را توصیف می کند که در آن یک تغییر فاز در طی گرمایش رخ می دهد (مانند حباب هایی که روی سطح فلزی مورد استفاده برای حرارت دادن آب قرار می گیرند)، که به طور ناگهانی کارایی انتقال حرارت را کاهش می دهد و در نتیجه باعث گرم شدن بیش از حد موضعی سطح گرمایش می شود. شار حرارتی بحرانی برای احتراق، کمترین بار حرارتی در واحد سطح است که میتواند واکنش احتراق را روی یک ماده داده شده (شعله یا آتش سوزی) ایجاد کند.
در این صفحه تعداد 426 مقاله تخصصی درباره شار حرارتی بحرانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شار حرارتی بحرانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شار حرارتی بحرانی; Microstructured hydrophobic-hydrophilic surfaces; Easy-to-activate nucleation sites; Boiling heat transfer; Critical heat flux; Heat transfer coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شار حرارتی بحرانی; Critical heat flux; Boiling heat transfer; Nanofluids; Wettability and porous Nano-layer; CHF; Critical heat flux; DNB; Departure from nucleate boiling; TEM; Transmission electron microscope; SEM; Scanning electron microscope; FESEM; Field emission scanni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شار حرارتی بحرانی; Saturated pool boiling; In-vessel retention; Seawater cooling; Critical heat flux; Honeycomb porous plate; Sea-salt deposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شار حرارتی بحرانی; Pool boiling; Rectangular microchannel; Capillary wicking; Viscous friction; Critical heat flux; Boiling heat transfer coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شار حرارتی بحرانی; Carbon dioxide; Critical region; DNB; Heat transfer correlation; Heat transfer coefficient; Critical heat flux;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شار حرارتی بحرانی; Surface orientation; Microporous surface; Boiling incipience; Nucleate boiling; CHF; critical heat flux; MCS; micro-porous coating surface; ONB; Onset of nucleate boiling; TOS; temperature overshoot; LTO; largest temperature overshoot;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شار حرارتی بحرانی; Critical heat flux; Boiling curve; Liquid subcooling; Two-phase boundary layer flow; Flow reversal; Condensation-induced water hammer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شار حرارتی بحرانی; Immersion cooling; Inter-nanowire distance; Boiling incipience superheat; Critical heat flux; Heat transfer coefficient;