بیماری کرون

در این صفحه تعداد 247 مقاله تخصصی درباره بیماری کرون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیماری کرون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; Central nervous system; Craniotomy; Crohn disease; Lymphoma; Multiple sclerosis; Natalizumab; Tsyabri; EBV; Epstein-Barr virus; FDA; Food and Drug Administration; HHV; Human herpesvirus; HIV; Human immunodeficiency virus; Ig; Immunoglobulin; LPD; Lymphopr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; Inflammatory Bowel Diseases; Formalin-Fixed; Paraffin-Embedded; Next-Generation Sequencing; RNA-Seq; CD; Crohn disease; CDAI; Clinical Disease Activity Index; FFPE; formalin-fixed, paraffin-embedded; H&E; hematoxylin and eosin; I-Wk0; induction baseline;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; Aeromonas; Complication; Relapse; Rehospitalization; CD; Crohn disease; CDI; Clostridium difficile infection; IBD; inflammatory bowel disease; PCR; polymerase chain reaction; UC; ulcerative colitis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; Crohn disease; Immediate postoperative outcomes; Inflammatory bowel disease; Length of stay; Lumbar fusion; Ulcerative colitis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; ADA; antidrug antibody; AGA; American Gastroenterological Association; Anti-TNF; anti-tumor necrosis factor; AZA; azathioprine; CD; Crohn disease; CTE; computed tomography enterography; EIM; extraintestinal manifestation; FDA; Food and Drug Administrati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; AC; Amsterdam criteria; AFAP; attenuated familial adenomatous polyposis; APC; adenomatous polyposis coli; CAP; College of American Pathologists; CD; Crohn disease; CLIA; Clinical Laboratory Improvement Amendments; CRC; colorectal cancer; dMMR; deficient m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; Maillard reaction products; Dextran sulfate sodium salt; Intestinal barrier; Mast cell; Experimental intestinal inflammation; Food heat treatment; AGEs; advanced glycation end products; AU; arbitrary units; CD; Crohn disease; DSS; dextran sodium sulfate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; CD; Crohn disease; DY; diagnostic yield; GTT; gastric transit time; IQR; interquartile range; OGIB; obscure gastrointestinal bleeding; SBTT; small-bowel transit time; VCE; video-capsule endoscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; Crohn disease; thalidomide; sensorimotor polyneuropathy; CMAP; Compound motor action potential; EMG; Electromyography; SNAP; Sensory nerve action potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; Enfermedad inflamatoria intestinal; Enfermedad de Crohn; Colitis ulcerosa; Adherencia; Telemedicina; Calidad; Inflammatory bowel disease; Crohn disease; Ulcerative colitis; Adherence; Telemedicine; Quality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; Enfermedad inflamatoria intestinal; Enfermedad de Crohn; Colitis ulcerosa; Tratamiento; Inmunosupresores; Anti-TNF; Biosimilar; Vedolizumab; Tofacitinib; Células madre; Trasplante fecal; Inflammatory bowel disease; Crohn disease; Ulcerative colitis; Trea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; Biomarkers; noncommunicable diseases; children; inflammation; microRNA; blood; urine; breath; mass spectrometry; ASD; Autism spectrum disorder; CD; Crohn disease; CRP; C-reactive protein; EMP; Endothelial microparticle; EPC; Endothelial progenitor cell; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; Inflammatory bowel disease; Diagnostic imaging; Computed tomography, MR imaging, Gastrointestinal cancer; Small bowel cancer; Colorectal cancer; Anal Cancer; Crohn disease; Ulcerative colitis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری کرون; Antibodies, Monoclonal; Colitis, Ulcerative; Crohn Disease; Inflammatory Bowel Diseases; Molecular Targeted Therapy; Drug MonitoringColite Ulcerosa; Doença de Crohn; Doença Inflamatória Intestinal; Terapia Molecular Dirigida; Monitorização de Medicamentos