سیستم های برداشت

در این صفحه تعداد 175 مقاله تخصصی درباره سیستم های برداشت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سیستم های برداشت
مقالات ISI سیستم های برداشت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های برداشت; CUs; cereal units; Cropping systems; ON, onion; OSR; oil seed rape; SMA; silage/grain maize; SB; spring barley; WW; winter wheat; WR; winter rye; Nos; N in external sources (precipitation, seeds, farmyard manure); Nfym; N in farmyard manure; Nf; N fertili
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های برداشت; NT; no-till; PT; plow-till; OM; organic matter; ActC; active carbon; Resp; respiration; Prot; protein; AWC; available water capacity; WSA; water stable aggregation; PR; penetration resistance; InfRate; water infiltration rate; N; nitrogen; OC; organic car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های برداشت; Cropping systems; Energy input-output analysis; Technical efficiency; Data envelopment analysis; Greenhouse gas emissions; Financial analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های برداشت; APSIM; Agricultural Production Systems Simulator; C-C; continuous corn; C-C-K; corn-corn-kenaf; C-K-S; corn-kenaf-soybean; C-S; corn-soybean; C-S-K; corn-soybean-kenaf; LAI; leaf area index; NUE; nitrogen use efficiency; SOC; soil organic carbon; WUE; wat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های برداشت; FTFI; Fungicide Treatment Frequency Index; FRAC; Fungicide Resistance Action Committee; GoF; goodness-of-fit; HTFI; Herbicide Treatment Frequency Index; HRAC; Herbicide Resistance Action Committee; ITFI; Insecticide Treatment Frequency Index; IRAC; Insect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های برداشت; HRSW; hard red spring wheat; HWSW; hard white spring wheat; NTF; no-till summer fallow; PNW; Pacific Northwest of the United States; SW; generic term for spring wheat; SWSW; soft white spring wheat; WW; soft white winter wheat; UTF; undercutter conservati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های برداشت; NHC; Non-Harvested Carbon; SOC; Soil Organic Carbon; Precision farming; Soil health; Cropping systems; Extreme climatic events;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های برداشت; Cropping systems; Semiarid; Northern Great Plains; Tilled summer fallow; Chemical fallow; Grazed summer fallow; Spring wheat; Winter wheat; Sheep; Integrated livestock and grain farming systems;