اتصال متقابل

در این صفحه تعداد 439 مقاله تخصصی درباره اتصال متقابل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اتصال متقابل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتصال متقابل; Absorption; Boron; Copper; Cross-coupling; DFT-Calculations; Fluorescence; Heterocycles; Multi-component reactions; Palladium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتصال متقابل; Acac; acetylacetonate; Ar; aryl; Bcat; catecholboryl; Bpin; pinacolboryl; nBu; n-butyl; tBu; t-butyl; Cp; η5-cyclopentadienyl; ebi; 1,2-ethylene-1,1′-bis(η5-indenyl); Et; ethyl; EWG; electron-withdrawing groups; IPr; (2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتصال متقابل; AFM; atomic force microscopy; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BINAP; (2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl); CB; carbon black; CDC; cross-dehydrogenative coupling; CN-DSCS; copper nanoparticle-doped silica cuprous sulfate; CNS; central nervous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اتصال متقابل; acac; acetylacetonate; All; allyl; An; methoxyphenyl; BARF; tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate; Bn; benzyl; Bu; n-butyl; Cp; η5-cyclopentadienyl; Cp′; η5-methylcyclopentadienyl; CPE; controlled potential electrolysis; CV; cyclic voltammetr