آشنایی با موضوع

سلول های توموری گردشی (CTC) سلول های سرطانی هستند که از تومور جدا شده و در سطوح بسیار پایینی در جریان خون یافت می شوند. ارزش شناسایی و شمارش CTC ها در درمان های شخصی سازی شده سرطان در حال رشد است، به طوری که امروزه اطلاعات پژوهشی بیشتری سودمندی آن را تائید می کنند. واکنش زنجیره پلیمراز چندگانه با رونویسی معکوس و آنالیز قطعات تکنیک تشخیصی دقیق و مناسبی برای تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک پستان، کولورکتال و پروستات می باشد. تشخیص CTC ها قبل از شروع درمان در بیماران مبتلا به سرطان هایی از قبیل سرطان پستان متاستاتیک به طور بسیار چشمگیری قادر به پیش بینی بقای بدون پیشرفت و بقای کلی می باشد و به طبقه بندی مناسب بیمار و طراحی درمان های مناسب کمک می کند. مطالعات نشان داده اند بیماران با مقادیر کمتری CTC از پیش آگهی بهتری نسبت به بیماران دارای مقادیر بالاتری از CTC برخوردار می باشند. جدا شدن سلول‌های توموری موجود در گردش خون از بافت‌های سرطانی متمرکز، اولین گام برای شروع متاستاز محسوب می‌شود. این سلول‌ها را می‌توان به عنوان روبشگرهای مناسب، با هدف بررسی چگونگی وقوع متاستاز و پیگیری روند پیشرفت سرطان‌های غیر‌خونی، قلمداد نمود. غیر‌تهاجمی ‌بودن روش‌های حصول CTCها امکان انجام تحقیقات گسترده‌ای را به منظور یافتن راهبرد‌های نوین، در راستای دستیابی به اهداف دارویی جدید، بهبود رویکرد‌های درمانی متداول، انجام اقدامات پیشگیرانه از عود مجدد و. . . فراهم می‌آورد. به‌دلیل توانایی بالقوه‌ی این سلول‌ها در تشخیص و انتخاب روش درمانی مناسب، روش‌های متعددی به منظور غنی‌سازی و جداسازی آن‌ها ابداع شده‌ است. این روش‌ها می‌توانند بر مبنای محتوای اسید‌های نوکلئیک و پروتئین‌های سلولی، خصوصیات فیزیکی و یا جداسازی مستقیم، به تحلیل تعداد CTCهای موجود در نمونه‌های خونی بپردازند.

در این صفحه تعداد 139 مقاله تخصصی درباره سلول های توموری در گردش خون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های توموری در گردش خون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; cfDNA; circulating free DNA; CK; pan-cytokeratin; CT; competed tomography; CTC; circulating tumor cells; DAPI; 4 6-diamidino-2-phenylindole; DFS; disease-free survival; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGFR; epidermal growth factor receptor; EpCAM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Circulating tumor cells; Non small cell lung cancer; Epidermal growth factor receptor; Anaplastic lymphoma kinase fusion gene; Liquid biopsy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Body mass index; Circulating tumor cells; Inflammatory breast cancer; Obesity; Pathologic complete response; Prognosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; CDXs; CTC-derived explants; CNV; copy number variation; CTCs; circulating tumor cells; CSCs; cancer stem cells; CtDNA; circulating tumor DNA; DCIS; ductal carcinoma in situ; ITH; intratumor heterogeneity; LCM; laser capture micro-dissection; NCCR; Nationa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Bioluminescence imaging; Quantitative polymerase chain reaction; VM-M3; Circulating tumor cells; Linear regression analysis; BLI; bioluminescence imaging; BLT; bioluminescence tomography; CCD; charge-coupled device; CTCs; circulating tumor cells; ctDNA; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Sarcoma; Circulating tumor cells; Cell surface vimentin; Cryopreservation; Peripheral blood mononuclear cells; CTCs; Circulating tumor cells; CSV; Cell-surface vimentin; PBMCs; Peripheral blood mononuclear cells; EpCAM; Epithelial cell adhesion molecule;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Prostate cancer; Circulating tumor cells; Androgen receptors; Cytokeratin; Filter isolation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; CCBE1; collagen and calcium-binding EGF domains 1; CO; carbon monoxide; CSC; cancer stem cell; CTCs; circulating tumor cells; DpC; di-2-pyridylketone 4-cyclohexyl-4-methyl-3-thiosemicarbazone; DpT; di-2-pyridylketone thiosemicarbazone; Dp44mT; 2-pyridylke
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; lung cancer; circulating tumor cells; early cancer detection; CT; computed tomography; CTC; circulating tumor cell; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; EpCAM; epithelial cell adhesion molecule; PET SUV; positron emission tomography standardized uptake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Circulating tumor cells (CTC); Breast cancer; Hormone receptor positive; Fulvestrant; Aromatase inhibitors; AI; aromatase inhibitor; BCL2; B-cell lymphoma 2; CCS; charcoal stripped calf serum; CTC; circulating tumor cells; EpCAM; epithelial cell adhesion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Castration-resistant prostate cancer; Treatment outcome; Response; Circulating tumor cells; Abiraterone; Chemotherapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Single cell expression analysis; Circulating tumor cells; Ovarian cancer; Multiplex-RT-PCR; CTC(s); circulating tumor cell(s); DAPI; 4,6-diamidino-2-phenylindole; DTC(s); disseminated tumor cell(s); DPO; dual priming nucleotides; 6-FAM; 6-carboxyfluoresce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; 5FU; 5-fluorouracil; A; anthracycline; BEACON; BrEAst Cancer Outcomes with NKTR-102; BRCA; breast cancer gene; CALGB; cancer and leukemia Group B; CTCs; circulating tumor cells; CI; confidence interval; CHF; congestive heart failure; DFI; disease-free int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Carbohydrate microarrays; O-glycan cryptic antigens; Circulating tumor cells; Metastatic breast cancer; Tumor immunotyping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Circulating tumor cells; Epithelial to mesenchymal transition; EpCAM; Stem-cells; CellSearchALDH, Aldehyde dehydrogenase; AR, Androgen receptor; CAM, Collagen adhesion matrix; CK, Cytokeratin; CTC(s), Circulating tumor cell(s); depFFF, Dielectrophoretic f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Circulating tumor cells; CTC; Cancer biomarker; Prognostic biomarker; Predictive biomarkerAR, androgen receptor; CK, cytokeratin; CTC, circulating tumor cell; DEP, dielectrophoresis; EGFR, epidermal growth factor receptor; EMT, epithelial–mesenchymal tran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های توموری در گردش خون; Locally advanced breast cancer; Primary systemic therapy; Neoadjuvant chemotherapy; Disseminated tumor cells; Bone marrow; CR; complete clinical response; CTC; circulating tumor cells; DCIS; ductal carcinoma in situ; DFS; disease-free survival; DTC; disse