آشنایی با موضوع

چگالی جریان کمیتی برای اندازه‌گیری چگالی جریان الکتریکی است. چگالی جریان برداری است که اندازه‌اش برابر با جریان الکتریکی بر واحد سطح است. واحد اندازه‌گیری این کمیت در سیستم آحاد SI برابر است با آمپر بر متر مربع. جریان I یک مشخصه برای اجسام رسانا است و مانند جرم، حجم و. . . یک کمیت کلی محسوب می‌شود. در حالی که کمیت ویژه‌ دانستیه یا چگالی جریان j است که یک کمیت برداری است و همواره منسوب به یک نقطه از هادی می‌باشد. در صورتی که جریان الکتریسیته در سطح مقطع یک هادی بطور یکنواخت جاری باشد، چگالی جریان برای تمام نقاط این مقطع برابر j = I/A است. در این رابطه A مساحت سطح مقطع است. بردار j در هر نقطه به طرفی که بار الکتریکی مثبت در آن نقطه حرکت می‌کند، متوجه است و بدین ترتیب یک الکترون در آن نقطه در جهت j حرکت خواهد کرد.
در این صفحه تعداد 386 مقاله تخصصی درباره چگالی جریان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI چگالی جریان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چگالی جریان; HER; hydrogen evolution reaction; OER; oxygen evolution reaction; ORR; oxygen reduction reaction; CO2RR; carbon dioxide reduction; EOR; alcohol oxidation reaction; CV; cyclic voltammetry; LSV; linear sweep voltammetry; CPE; constant potential electrolysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چگالی جریان; Advanced oxidation; Diamond electrodes; Groundwater; Safe water; Sanitization; Strong oxidants; BDD; Boron-doped diamond; DBPs; Disinfection by-products; FC; Free chlorine; I; Current intensity; j; Current density; N; Concentration of microorganisms; OER;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چگالی جریان; AC; Air cathode; BTF; Biotrickling filter; CCV; Closed-circuit voltage; CD; Current density; EC; Elimination capacity; EBRTs; Empty bed retention times; EA; Ethyl acetate; HAC; Hollow air-cathode; MFC; Microbial fuel cell; OL; Organic loading; PD; Power d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چگالی جریان; Microbial methanogenesis cell (MMC); Mixing velocity; Electrode distance; Current density; Specific flux gradient; MMC; Microbial Methanogenesis Cell; MET; Microbial Electrochemical Technology; MEC; Microbial Electrolysis Cell; MFC; Microbial Fuel Cell; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چگالی جریان; 2D; Two dimension; OSC; Organic solar cell; PSC; Perovskite solar cell; HTL; Hole transport layer; ETL; Electron transport layer; PCE; Power conversion efficiency; Jsc; Current density; Voc; Open circuit voltage; PEDOT, PSS; Poly(3,4-ethylenedioxythiophen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چگالی جریان; Ag; silver; Ag2S; silver Sulfide; AIST; Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology; AM; air mass; a-Si; amorphous silicon; Au; gold; AZO; Al-doped ZnO; Bi2S3; bismuth(III) sulfide; CB; conduction band; CBD; chemical bath dep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چگالی جریان; Polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC); Current density; Hydrogen concentration; Hydrogen crossover rate; Pinhole;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چگالی جریان; AFBR; Anaerobic fluidized bed reactor; AFFFBR; Anaerobic fixed film fixed bed reactor; AOP; Advance oxidation processes; BA; Benzoic acid; CCR; Cross linked chitosen resin; CD; Current density; COD; Chemical oxygen demand; CPMAI; Chemical and petrochemica