بازده کنونی

در این صفحه تعداد 203 مقاله تخصصی درباره بازده کنونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بازده کنونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کنونی; A; electron acceptor; acac; acetylacetonate; Alq3; tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum; BAlq; bis(2-methyl-8-quinolinolato)-mono(4-phenylphenolato)aluminum; BCP; 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline; Bepp2; bis[2(2′-hydroxyphenyl)pyridine]beryll
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کنونی; Liquid desiccant; ED regeneration; Current efficiency; Experimental research; System performance; Déshydratant liquide; Régénération par électrodialyse; Efficacité actuelle; Recherche expérimentale; Performance du système;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کنونی; MDC; microbial desalination cell; CEM; cation exchange membranes; AEM; anion exchange membranes; IER; ion exchange resin; HFM; hollow fiber microfiltration membrane; AD; aeration diffuser; ACG; activated carbon granules; RO; reverse osmosis; MBR; membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کنونی; A-HMC; HMC in Fig. 1(A); A-SC; AC in Fig. 1(A); AC; anode chamber; BPM; bipolar membrane; B-HMC-1; the first HMC in Fig. 1(B); B-HMC-2; the second HMC in Fig. 1(B); B-SC-1; the first SC in Fig. 1(B); B-SC-2; the second SC in Fig. 1(B); C-HMC-1; the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کنونی; Formic acid production; Microbial electrolysis desalination and chemical-production cell; Energy consumption; Current efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کنونی; CE; current efficiency; EC; energy consumption; EMPAN-CFB; electrochemically modified polyacrylonitrile-based carbon fiber brush; HER; H2 evolution reaction; LSV; linear sweep voltammetry; MO; methyl orange; ORR; oxygen reduction reaction; PAN-CF; polyacr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کنونی; Zinc electrowinning; Additives; Ionic liquids; 1-Ethyl-3-methylimidazolium methanesulfonate; 1-Butyl-3 methylimidazolium bromide; Current efficiency; Power consumption;