نور روز

در این صفحه تعداد 272 مقاله تخصصی درباره نور روز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نور روز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور روز; Exterior shading; Daylighting; Solar heat gains; Bidirectional scattering distribution function (BSDF); Validation; Building energy simulation tools; Windows;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور روز; Daylighting; Daylight system; skylight; rooflight; solar tunnels; natural light; daylight factor; illuminance; internal comfort; energy consumption; transmittance; reflectance; overhang;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور روز; Discomfort glare; Daylighting; DGP (Daylight Glare Probability); DGI (Daylight Glare Index); HDRI (high dynamic range imaging); Human subject study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور روز; Building envelope; thin translucent marble; cool materials; daylighting; thermal energy analysis; dynamic simulation; energy efficiency; electricity saving;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور روز; g-value; Directional solar heat gain coefficient; Complex fenestration system; Bi-directional scattering distribution function; Daylighting; Building simulation; Solar control; EnergyPlus; Radiance; Fener;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور روز; Advanced daylighting systems; Heliostatic systems; Solar tracking; Daylight harvesting; Core daylight; Daylighting; Energy savings;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نور روز; Air-supported structures; Architectural fabrics and foils; Optical properties; Free surface energy; Soiling; Daylighting; Daylight coefficients; Daylight factor; Aerogel insulated membrane; DAYSIM calculations;