الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE)

در این صفحه تعداد 112 مقاله تخصصی درباره الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Composting; Different stages inoculation; Phosphate-solubilizing bacteria (PSB); Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Potential available phosphorus (PAP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); APS; ammonium persulphate; BHI; brain-heart infusion; Biggy; bismuth glucose glycine yeast; CFU; colony forming unit; CPW; cysteine peptone water; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; DMFS; number of decayed missing or filled surfaces due to c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Bacterial community structures; Deep-sea water (DSW); Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Pyrosequencing analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Composting; Different stages inoculation; Cellulose degradation; Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Redundancy analysis (RDA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Aerobic granular sludge; 2-Fluorophenol (2-FP); Rhodococcus sp. strain FP1; Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Microbial community diversity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Composting; Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Bacterial diversity; Redundancy analysis (RDA)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Methanogen; Diversity; Hyporheic sediment; Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Fluorescence in situ hybridization (FISH)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Plant invasion; Plant–soil feedbacks; Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi; Vincetoxicum rossicum; Dog-strangling vine; Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Biohydrogen; Temperature; Seed sludge; Corn stover hydrolyzate; Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Microbial diversity analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Biogas fermentation; Granular sludge; Microbial community; Acclimation of microorganisms; Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Land use; Microbial genetic diversity; Microbial community structure; Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Phospholipid fatty acid (PLFA); Soil quality
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Biohydrogen; Pretreatment; Seed sludge; Lignocellulosic hydrolyzate; Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Principal component analysis (PCA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Inflammatory bowel disease (IBD); Microbiota; Real-time quantitative polymerase chain reaction (Q-PCR); Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Ammonia oxidizing species; AOX; Community level physiological profiling (CLPP); Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Tannin; Soil nitrogen cycle; Microresp™; amo-A; ammonia monooxygenase gene; AOA; ammonia-oxidizing archaea; AOB; ammonia-oxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); PCR primers; Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Fungal community structure; Traditional fermentation starters; Hong Qu glutinous rice wine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Azo dye decolorisation; Acclimatised bacterial consortia; Amplified ribosomal DNA restriction digestion analysis (ARDRA); Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Methane production; Thermophilic aerobic digestion (TAD); Mesophilic anaerobic digestion (MAD); Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Real-time PCR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل گرادیان (DGGE); Biofilm; Degradation; Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE); Microcystins (MCs); mlrA gene; Seasonal variation; TaqMan quantitative polymerase chain reaction (qPCR)