نظریه عملکرد تابع

در این صفحه تعداد 123 مقاله تخصصی درباره نظریه عملکرد تابع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نظریه عملکرد تابع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه عملکرد تابع; Broadband dielectric spectroscopy; Protic ionic liquids; Amorphous materials; Active pharmaceutical ingredients; Density function theory; Glass transition; Thermodynamic parameters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه عملکرد تابع; NH4F; Ammonium fluoride; AOP; Advanced oxidation process; AO; Ammonium oxalate; [Hmim]I; 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide; (AEP); 2-aminoethylphosphonic acid; (MBT); 2-mercapto benzothiazole; AFM; Atomic force microscopy; BQ; Benzoquinone; BPA; bispheno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه عملکرد تابع; Natural gas sweetening; Alkanolamines; Absorption; Acid gases; Simulation techniques; VLE; vapor-liquid equilibrium; FEED; front-end-engineering design; CO2; carbon dioxide; H2S; hydrogen sulphide; NH3; ammonia; MEA; monoethanolamine; DEA; diethanolamin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه عملکرد تابع; Shale oil; Gas injection; Fracture; Numerical modeling; PVT; Shale petrophysics; AD-GPRS; automated differentiation based general purpose research simulator; CCS; carbon capture and storage; CT; computed tomography; DFIT; diagnostic fracture injection tes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه عملکرد تابع; MOFs; metal-organic frameworks; UiO; Universitetet i Oslo; HKUST; Hong Kong University of Science and Technology; MIL; Matérial Institut Lavoisier; DMF; dimethylformamide; FA; formic acid; LEDs; light-emitting diodes; TML; truncated mixed linker; CNCs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه عملکرد تابع; Triphenylamine; Push-pull chromophores; Solvatochromism; ICT; TICT; Viscosity sensitivity; Multi-linear regression analysis; Density function theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه عملکرد تابع; 1D; one-dimensional; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; BDBA; 4,4′-di-(1,4-buta-1,3-diynyl)benzoic acid; BP; 4,4′-bipyridine; t-Bu2Ph; 3,5-di-tert-butylphenyl; cis-BTP-TPE; cis-bis-terpyridine tetraphenyl ethylene; (C12OPc)2Er; bis[octakis(do