محاسبات تئوری کاربردی تراکم

در این صفحه تعداد 250 مقاله تخصصی درباره محاسبات تئوری کاربردی تراکم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محاسبات تئوری کاربردی تراکم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Clay minerals; Weathering; Compositional transformation; Dissolution; Density functional theory calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Adsorption configuration; Counterion effects; Electron transfer; Density functional theory calculations; Edge-functionalization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Biomass; Hydrodeoxygenation; Heterogeneous catalysis; Density functional theory calculations; Carbides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Iron phosphide nanocrystals; Density functional theory calculations; In situ Raman & XRD; Chemical bonding; Catalytic activity; Lithium-sulfur battery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Undercoordinated Pt atoms; Defective nickel hydroxide nanosheets; Density functional theory calculations; Water dissociation; Platinum-manganese/nickel hydroxide catalyst;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Lithium-ion batteries; Electrolyte solvents; Density functional theory calculations; Semi-empirical calculations; Benchmarking; Screening;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Progesterone; Mn(III) shiff-base complex; Electrocatalytic oxidation; Density functional theory calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Ammonium chloride; Ammoximation; Cyclohexanone; Titanium silicalite-1; Cyclohexanone oxime; Density functional theory calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Carbon dioxide fixation; Ethene insertion; Acrylic acid/acrylates; Homogeneous catalysis; Sustainable chemistry; Density functional theory calculations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Radical ions; Tyrosyl radicals; Ion-molecule reactions; Hydrogen bonding; Density functional theory calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Hybrid polymer/TiO2 solar cells; Interface modifiers; Self-assembled monolayers; Pyridine derivatives; Ti-N (Ti-O) anchoring; Thiol groups; Density functional theory calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محاسبات تئوری کاربردی تراکم; Si-bridging donor-acceptor copolymers; Photoelectron spectroscopy; X-ray absorption spectroscopy; Density functional theory calculations