اختلال شناختی

در این صفحه تعداد 84 مقاله تخصصی درباره اختلال شناختی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اختلال شناختی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Envejecimiento; Deterioro cognitivo; Estrés oxidativo; Inflamación; Ejercicio físico; Aging; Cognitive impairments; Oxidative stress; Inflammation; Exercise;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Angiopatía amiloide cerebral; Deterioro cognitivo; Enfermedad cerebrovascular; Enfermedad de Alzheimer; Lipohialinosis; Microhemorragias cerebrales; Cerebral amyloid angiopathy; Cognitive impairment; Cerebrovascular disease; Alzheimer disease; Lipohyalin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Cerebral amyloid angiopathy; Cognitive impairment; Cerebrovascular disease; Alzheimer disease; Lipohyalinosis; Brain microbleeds; Angiopatía amiloide cerebral; Deterioro cognitivo; Enfermedad cerebrovascular; Enfermedad de Alzheimer; Lipohialinosis; Micr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Accidente vascular cerebral; Deterioro cognitivo; Esclerosis múltiple; Esquizofrenia; Reserva cognitiva; Traumatismo craneoencefálico; Virus de la inmunodeficiencia humana; Stroke; Cognitive impairment; Multiple sclerosis; Schizophrenia; Cognitive reser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Actividades de la vida diaria; Enfermedad de Alzheimer; Escala Disability Assessment for Dementia; Evaluación de la capacidad funcional; Demencia; Deterioro cognitivo; Activities daily living; Alzheimer's disease; Disability Assessment for Dementia scale
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Activities daily living; Alzheimer's disease; Disability Assessment for Dementia scale; Functional disability assessment; Dementia; Cognitive impairment; Actividades de la vida diaria; Enfermedad de Alzheimer; Escala Disability Assessment for Dementia; Ev
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Envejecimiento; Deterioro cognitivo; Deterioro cognitivo leve; Farmacia comunitaria; Cribado; Diagnóstico precoz; Ageing; Cognitive dysfunction; Mild cognitive impairment; Community pharmacy; Screening; Early diagnosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Enfermedad de Parkinson; Marcha; Deterioro cognitivo; Test neuropsicológicos; Parkinson's disease; Gait; Cognitive impairment; Neuropsychological tests;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Cognitive impairment; Quality of life; Heart failure; Observational descriptive study; Deterioro cognitivo; calidad de vida; insuficiencia cardíaca; estudio descriptivo observacional;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Deterioro cognitivo; Enfermedad de Alzheimer; Pronóstico; Evolución; Medidas preventivas; Cognitive impairment; Alzheimer disease; Prognosis; Progression; Preventive measures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Deterioro cognitivo; Terapias no farmacológicas; Neuroplasticidad; Actividades de la vida diaria; Alimentación y nutrición; Antioxidantes; Cognitive impairment; Non-pharmacological therapy; Neuroplasticity; Activities of daily living; Diet and nutritio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Atención Centrada en la Persona; Residencias; Deterioro Cognitivo; Calidad de Vida; Person-centered care; Nursing homes; Cognitive impairment; Quality of life;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Deterioro cognitivo; Perfil cognitivo; Terapia antirretroviral de gran actividad; Test neuropsicológico; Virus de la inmunodeficiencia humana; Cognitive impairment; Cognitive profile; Highly active antiretroviral therapy; Neuropsychological test; Human i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Mini-Mental; Test de cribado; Test cognitivos breves; Demencia; Deterioro cognitivo; Evaluación cognitiva abreviada; Mini-Mental; Screening test; Short cognitive test; Dementia; Cognitive impairment; Abbreviated cognitive evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Anxiety; Cognitive impairment; Ageing; Neuropsychological assessment; State-Trait Anxiety Inventory; Item response theoryAnsiedad; Deterioro cognitivo; Envejecimiento; Evaluación neuropsicológica; Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo; Teoría de respuesta a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Ansiedad; Deterioro cognitivo; Envejecimiento; Evaluación neuropsicológica; Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo; Teoría de respuesta al ítem; Anxiety; Cognitive impairment; Ageing; Neuropsychological assessment; State-Trait Anxiety Inventory; Item res
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Esclerosis múltiple; Deterioro cognitivo; Funciones ejecutivas; Lesiones desmielinizantes; Neuropsicología; MéxicoMultiple sclerosis; Cognitive impairment; Executive functions; Demyelinating lesions; Neuropsychology; Mexico
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Multiple sclerosis; Cognitive impairment; Executive functions; Demyelinating lesions; Neuropsychology; MexicoEsclerosis múltiple; Deterioro cognitivo; Funciones ejecutivas; Lesiones desmielinizantes; Neuropsicología; México
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; AD8; Cuestionario al informador; Test breves; Cribado; Detección sistemática; Utilidad diagnóstica; Demencia; Deterioro cognitivo; Sensibilidad; EspecificidadAD8; Informant questionnaires; Brief tests; Screening; Detection; Diagnostic accuracy; Dementia;