معیارهای تشخیصی

در این صفحه تعداد 401 مقاله تخصصی درباره معیارهای تشخیصی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معیارهای تشخیصی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای تشخیصی; Alzheimer's disease; Alzheimer's dementia; Dementia; Diagnostic criteria; Risk factors; Prevalence; Incidence; Mortality; Morbidity; Caregivers; Family caregiver; Spouse caregiver; Health care professional; Health care costs; Health care expenditures; Lon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای تشخیصی; Amyotrophic lateral sclerosis; Amyotrophic lateral sclerosis mimics; Diagnostic criteria; Electrodiagnostic tests; Motor neuron disease; Lower motor neuron; Upper motor neuron;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای تشخیصی; Alzheimer's disease; Alzheimer's dementia; Dementia; Diagnostic criteria; Risk factors; Prevalence; Incidence; Mortality; Morbidity; Caregivers; Family caregiver; Spouse caregiver; Sandwich generation caregiver; Health care costs; Health care expenditures
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای تشخیصی; Alzheimer's disease; Preclinical; Asymptomatic; Diagnostic criteria; Biomarkers; Pathophysiology; Genetics; CSF biomarkers; Blood biomarkers; MRI; Amyloid PET; Tau PET;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای تشخیصی; Alzheimer's disease; Dementia; Diagnostic criteria; Prevalence; Incidence; Mortality; Morbidity; Caregivers; Family caregiver; Spouse caregiver; Sandwich generation caregiver; Health care costs; Health care expenditures; Long-term care costs; Medicare spe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای تشخیصی; Cerebrospinal fluid; Radiologically isolated syndrome; Dissemination in space; Diagnostic criteria; Multiple sclerosis; Liquide céphalorachidien; Syndrome radiologiquement isolé; Sclérose en plaques; Dissémination dans l'espace; Critères diagnostiq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای تشخیصی; Neurosyphilis; General paresis; Diagnostic criteria; Clinical presentation; Laboratory characteristics; Cerebrospinal fluid;