واکنش دیلز آلدر

در این صفحه تعداد 109 مقاله تخصصی درباره واکنش دیلز آلدر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش دیلز آلدر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش دیلز آلدر; Multicomponent reaction; Click chemistry; Name reaction; Heterocycles; Knoevenagel reaction; Michael reaction; Diels-Alder reaction; Aldol reaction; Mannich reaction; Ugi reaction; Heck reaction; Huisgen reaction; Suzuki reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش دیلز آلدر; BPAGDA; bisphenol A glycerolate diacrylate; CDG; conjugate diene group; DA reaction; Diels-Alder reaction; DG; dienophile group; MPMI; 4,4'-methylene-bis(N-phenylmaleimide); PET; polyethylene terephthalate; PPGDA; poly(propylene glycol) diacrylate; PSA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش دیلز آلدر; Paal-Knorr chemical modification; Diels-Alder reaction; Hydrogen bonding interactions; Tuneable self-healing thermoset; Recycling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش دیلز آلدر; Diels-Alder reaction; Isocyanide; 3-Formylchromone; Furochromone; Multicomponent reaction; FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N; PEEHTFAAVSWFBL-UHFFFAOYSA-N; ZLHDUGKGVNLPJM-UHFFFAOYSA-N; CRXFROMHHBMNAB-UHFFFAOYSA-N; OIIWRENWNUTCMF-UHFFFAOYSA-N; GULOARQMQGJSFM-UHFF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش دیلز آلدر; Hydrogel; Chitosan; Hydroxypropyl β-cyclodextrin; Diels-Alder reaction; Drug delivery; DMF; N,N-dimethylformamide; CFCD; chitosan-cyclodextrin hydrogel; CF; furfural functionalized chitosan; HPβ-CD; hydroxypropyl β-cyclodextrin; HPCD-AMI; N-maleoyl ala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش دیلز آلدر; Fischer carbene complexes; Benzannulation; Benzene ring synthesis; Pyrroles; Diels-Alder reaction; Isoquinolones; Conjugated alkynes; Hydrazones; Nitrene extrusion; HOQSUCISQQPHLF-PTGBLXJZSA-N; ISORBTXDCPJJPN-UHFFFAOYSA-N; IKFDIAIJVHFJSG-UHFFFAOYSA-N; QAT