بیان دیفرانسیل

در این صفحه تعداد 269 مقاله تخصصی درباره بیان دیفرانسیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیان دیفرانسیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; CGC; Cancer Gene Census; DE; differential expression; FDR; false discovery rate; GEO; Gene Expression Omnibus; HGNC; HUGO Gene Nomenclature Committee; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; NCG; Network of Cancer Genes; NMF; non-negative matrix fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; SF; seed-filling; PF; pod-filling; DE; differential expression; GO; gene ontology; RPKM; Reads per Kilobase per Million mapped reads; FA; fatty acids; Peanut; Oil biosynthesis pathway; RNA-Seq; Transcriptome; Seed filling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; SNV, single nucleotide variant; DEG, differentially expressed gene; GO, gene ontology; CC, cellular component; MF, molecular function; BP, biological process; Q-PCR, quantitative polymerase chain reactionRNA-seq; Differential expression; Single nucleotide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; Breast cancer; Glycoproteomics; Differential expression; Non-malignant vs. malignant; Label-free quantitation; Spectral counts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; circRNAs; circular RNAs; HSCs; hepatic stellate cells; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; FBS; fetal bovine serum; ncRNA; non-coding RNAs; TGF-β; transforming growth factor-β; BMP-7; bone morphogenetic protein 7; Liver fibrosis; Hepatic stellate ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; STK11; Serine/threonine kinase 11; AMPK; Adenine monophosphate-activated protein kinase; Lkb1; Liver kinase b1; PJS; Peutz-Jeghers syndrome; STRAD; STe20-related adaptor protein; MO25; Mouse adaptor protein 25; NSCLC; Non-small cell lung cancer; IAEC; Ins
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; TY; Tianyuanhong; YF; Yongfengyihao; qRT-PCR; quantitative real-time polymerase chain reaction; DEGs; differentially expressed genes; CTAB; cetyltrimethyl ammonium bromide; BLAST; Basic Local Alignment Search Tool; KOG; Eukaryotic Orthology Groups of prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; GPX; glutathione peroxidase; ROS; reactive oxygen species; H2O2; hydrogen peroxide; Bgt; Blumeria graminis; Pst; Puccinia striiformis; Trx; thioredoxin; Grx; glutaredoxin; Co-expression; Developmental stages; Differential expression; Homeologous; Interact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; A. fumigatus; Germination; RNA-Seq; Isotropic growth; Polarized growth; CI; confidence interval; DE; differential expression; WGCNA; weighted gene co-expression network analysis; GO; gene ontology; qRT-PCR; quantitative reverse transcription polymerase ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; PE; phenylephrine; AngII; angiotensin II; IGF1; insulin-like growth factor 1; JUN; Jun proto-oncogene product; miRNA; MicroRNA; UTR; untranslated region; NC; negative control miRNA; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; GO_CC; GO cellular compone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; DC; differential co-expression; DE; differential expression; BFDCA; Bayes Factor approach for Differential Co-expression Analysis; WGCNA; Weighted Gene Coexpression Network Analysis; ALL; acute lymphoblastic leukemia; LOOCV; leave-one-out cross-validation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; White-rot fungi; Laccase multigene family; Constitutive and inducible isozymes; Differential expression; ABTS; 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline)-sulfonic acid; GP; glucose peptone; HBT; 1-hydroxybenzotriazole; NHE; normal hydrogen electrode; RQ; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; Apple GFDB database; Apple Gene Function and Gene Family Database; GDR; Genome Database for Rosaceae; Pfam; Protein family; AR; Absorbing roots; GR; Growing roots; GO; Gene Ontology; DGE; Digital gene expression; EST; Expressed sequence tag; Root; Differe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان دیفرانسیل; DE; differentially expressed; 3′-UTR; 3′-untranslated region; SRF; serum response factor; MyoD; myogenic differentiation; MHC-α; α-myosin heavy chain; MHC-β; β-myosin heavy chain; Myh7b; myosin heavy chain 7b; BMP2; bone morphogenetic protein 2; M