همبستگی تصویر دیجیتال

در این صفحه تعداد 951 مقاله تخصصی درباره همبستگی تصویر دیجیتال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همبستگی تصویر دیجیتال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; Recycled Asphalt; Thermal contraction/expansion; Strain field; Freeze-thaw; Grid Method; Digital Image Correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; Material characterization; Polyethylene terephthalate; Stretch blow moulding; Instrumented stretch rod; Digital image correlation; Membrane stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; AFM; atomic force microscopy; AQPz; Aquaporin Z; CFD; computational fluid dynamics; CNF; carbon nanofiber; DG; diethylene glycol; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DVB; divinylbenzene; GO; graphene oxide; MBF; multibore hollow fiber; MD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; Digital image correlation; 3D point tracking; Video magnification; Phase-based motion estimation; Modal analysis; Motion magnification technique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; Full-field measurements; Digital image correlation; Forward looking infrared; Pressure sensitive paint; Pairwise Gaussian random field model; Reduced order model; Finite element model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; Stress corrosion cracking; Crack propagation; Phase field; Digital image correlation; Slip dissolution; Crack coalescence; Complex crack networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; Ultrasonic additive manufacturing; Post weld heat treatment; Electron back scatter diffraction; Digital image correlation; Tensile tests;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; Surface topography; Stress concentration factor; Analytical solution; Digital image correlation; Finite element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; Optical measurement system; Digital image correlation; Blind source separation (BSS); Operational modal analysis; System identification (OMA); Vibration analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; Biaxial experiments; New specimens; Ductile damage and fracture; Stress state dependence; Sheet metals; Digital image correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; Polyconvex strain energy function; Optical strain measurement; Digital image correlation; Effective porosity; Pore size; Mesh implants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال; Mechanical properties; Elevated temperatures; Textile reinforced refractory concrete; Basalt fiber; Finite difference model; Digital image correlation;