همبستگی تصویر دیجیتال (DIC)

در این صفحه تعداد 137 مقاله تخصصی درباره همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Digital image correlation (DIC); Homogenization technique; Mechanobiology; Orthotropic properties; Orthopedics; Tissue scaffold;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Digital image correlation (DIC); Contactless biaxial measuring; Epoxides (A); Destructive testing (C); Mechanical properties of adhesives (C);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Cracking stress; Digital Image Correlation (DIC); Durability; Freeze-thaw; Heat-rain; Tension tests; Textile reinforced cementitious composites (TRC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Material identification; Virtual Fields Method (VFM); 304L stainless steel; Bammann-Chiesa-Johnson (BCJ) material model; Viscoplasticity; Digital Image Correlation (DIC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Lattice structure; Topology optimization; Stress constraint; Mechanical test; Digital image correlation (DIC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Woven composites; Explicit finite element analysis; Progressive failure; Digital image correlation (DIC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Indentation tests; Sandwich panel; Honeycomb core; Finite element; Failure modes; Digital image correlation (DIC); Crashworthiness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Breaking mechanism; Digital image correlation (DIC); Elastic modulus; Fabrics; Inflated structures; Mechanical properties; Membrane structures; Poisson ratio; Ratcheting strain;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Digital image correlation (DIC); Scanning electron microscopy (SEM); Micro-mechanics; Polymer-matrix composites (PMCs); Finite element analysis (FEA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Epoxy resin; Clay; Nanocomposites; High strain rate; Digital image correlation (DIC); Stress strain response; Scanning electron microscopy (SEM); Fractography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); XLPE; Digital image correlation (DIC); Tensile test; Low temperatures; Large strains; Polymeric material; Temperature chamber;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Digital image correlation (DIC); Scanning electron microscopy (SEM); Carbon nanotubes; Mechanical properties; Finite element analysis (FEA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Friction stir welding (FSW); Digital image correlation (DIC); Electron backscattered diffraction (EBSD); Texture; Aluminum alloys; Banded macrostructures; Microhardness; Dissimilar joint;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Resin composite; Polymerization shrinkage kinetics; Digital image correlation (DIC); Inversely synchronized shutter; Real-time measurement
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Discontinuous dynamic recrystallization (DDRX); Nucleation; Digital Image Correlation (DIC); Strain field; Ice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Structural health monitoring (SHM); Composite; Laminate; Sandwich; Fiber Bragg grating (FBG); Digital image correlation (DIC)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Digital image correlation (DIC); Computer-generated speckle patterns; In-plane translation and rotation; Measurement relative error;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Aspect ratio; Boundary conditions; Digital Image Correlation (DIC); Displacement capacity; Shear wall; Size effect; Static-cyclic shear test; Unreinforced masonry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تصویر دیجیتال (DIC); Dual–phase (DP) steel; Digital image correlation (DIC); In situ bending test; EBSD; Representative volume element (RVE); Extended finite element method (XFEM)