آشنایی با موضوع

تحلیل ابعادی (به انگلیسی: Dimensional analysis) برای تحلیل ابعادی از چهار مقدار [M] برای جرم، [L] برای طول، [T] برای زمان و [K] برای دما است. یکی از مهمترین ویژگی‌های تحلیل ابعادی، استفاده از آن برای تشخیص غلط یا درست بودن یک معادله فیزیکی است. یعنی در یک معادله معتبر فیزیکی ابعاد یا دیمانسیون تمام جمله‌ها باید یکسان باشد. نمادهای ابعادی مربوط به کمیت‌های مختلف را می‌توان کاملا مانند کمیت‌های جبری در نظر گرفت و آنها را درست مانند عواملی که در معادلات هستند، ترکیب یا حذف کرد. به عنوان مثال اگر رابطه نیرو را در نظر بگیریم به صورت F=ma می‌باشد که در این رابطه F بیانگر نیرو، a شتاب خطی و m جرم است. به هر کمیتی که می‌سنجیم یا محاسبه می‌کنیم، معمولاً بعدی وابسته است، مثلاً مقدار جذب صوت در یک محیط بسته و احتمال وقوع واکنش‌های هسته‌ای، هر دو بعد مساحت دارند. هر کمیت را می‌توان بر حسب یکاهای متفاوتی بیان کرد، اما این کار بعد کمیت را عوض نمی‌کند؛ مساحت را چه بر حسب {\displaystyle m^{2}} {\displaystyle m^{2}} بین کنند، چه بر حسب {\displaystyle ft^{2}} {\displaystyle ft^{2}}، چه بر حسب هکتار، چه بر حسب سابین (برای جذب صوت)، و چه بر حسب بارن (برای واکنشهای هسته ای) به هر حال مساحت است و بعد مساحت دارد. با توجه به کمیت‌های بنیادی (مثل طول، زمان و …) می‌توانیم مجموعه‌ای از ابعاد بنیادی را بر اساس استانداردهای مستقل، انتخاب کنیم. در میان کمیت‌های مکانیکی، جرم، طول، زمان، شدت روشنایی (در SI بر حسب شمع)، مقدار ماده (در SI بر حسب مول)، شدت جریان الکتریکی (در SIبر حسب آمپر)، بنیادی و مستقل از یکدیگرند و کمیت‌های دیگر را می‌توان بر حسب آنها بیان کرد. پس اینها را به عنوان ابعاد بنیادی می‌گیریم و به ترتیب با M، L، T نشان می‌دهیم. باید توجه داشت که برای نشان دادن دیمانسیون هر کمیتی آن را در علامت قرار می‌دهند و دیمانسیون (ابعاد بنیادی) را با حروف بزرگ نشان می‌دهند. در هر معادله‌ای باید بعد کمیت‌های دو طرف معادله یکسان باشد. در خیلی از موارد توجه به بعد کمیت‌ها می‌تواند جلوی اشتباه را بگیرد.
در این صفحه تعداد 339 مقاله تخصصی درباره تحلیل ابعادی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تحلیل ابعادی
مقالات ISI تحلیل ابعادی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل ابعادی; Variation simulation; Welding distortion; Dimensional analysis; Assembly modeling; Pre-stress state; Tolerance analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل ابعادی; Bubble pump; Vapor absorption refrigeration; Dimensional analysis; Analytical model; Efficiency; Pompe à bulle; Machines frigorifiques à absorption de vapeur; Analyse dimensionnelle; Modèle analytique; Efficacité;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل ابعادی; Flow-through needle injector; Fixed loop injector; Injection bandwidth; Dimensional analysis; Computational fluid dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل ابعادی; Gas/liquid flow coupled with electrochemical reaction; Direct methanol fuel cell; Mass transfer coefficient; Fuel utilization efficiency; Dimensional analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل ابعادی; Thermal modeling; Response surface methodology; Surrogate modeling; Dimensional analysis; Convection cooling; Aerospace actuators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل ابعادی; Scale models; Building tests; Building simulation; Experimental tests; Principle of similarity; Dimensional analysis; Parallel projection; Dimensionless numbers; Scale effects; Fractals;