شبیه سازی های عددی مستقیم

در این صفحه تعداد 106 مقاله تخصصی درباره شبیه سازی های عددی مستقیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبیه سازی های عددی مستقیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی های عددی مستقیم; Topology optimization; Natural convection; Heat sink; Conjugate heat transfer; Differentially heated cavity; Direct numerical simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی های عددی مستقیم; Multiphase flow; Bubble slurry columns; Front tracking; Immersed boundary; Hydrodynamics; b; Bubble; B; Buoyancy; c; Central; col; Due to particle-particle collisions; D; Drag; DNS; Direct Numerical Simulations; Eo; Eötvös number, gzdb2Δρ/σ; FT; Fron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی های عددی مستقیم; Direct numerical simulations; Detailed chemistry; Flame thickness; Conditional scalar dissipation rate; Probability density functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی های عددی مستقیم; OSA; Obstructive sleep apnea; AHI; Apnea Hyponea Index; DS; Down syndrome; CPAP; Continuous Positive Airway Pressure; CFD; Computational fluid dynamics; FSI; Fluid-structure interaction; CSM; Computational structural mechanics; IRB; Institutional Review B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی های عددی مستقیم; Elastic particle; Viscoelastic fluid; Lateral migration; Pipe flow; Microfluidics; Direct numerical simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی های عددی مستقیم; Saturated deformable porous media; Lattice Boltzmann method; Finite element method; Fluid–structure interaction; Direct numerical simulations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی های عددی مستقیم; Coriolis; Corrientes de gravedad; Rotación; Simulación directa de turbulenciaGravity currents; Direct numerical simulations; DNS; Coriolis; Rotational flows
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی های عددی مستقیم; Finite size particle clustering; Particle induced turbulence; Particle microstructures in settling; Direct numerical simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی های عددی مستقیم; Spray; Direct Numerical Simulations; Spark ignition; Extinction predictor; Scalar dissipation rate; Reaction progress variable
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی های عددی مستقیم; Navier-Stokes equations; Finite difference methods; Instability of boundary layers; Direct numerical simulations; Supersonic and hypersonic flows; Chemically reactive flows; Viscosity, diffusion, and thermal conductivity; Thermodynamic properties, equat