دیسککتومی

در این صفحه تعداد 128 مقاله تخصصی درباره دیسککتومی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیسککتومی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسککتومی; CBRG; Cochrane Back Review Group; CI; Confidence interval; GRADE; Grading of recommendations assessment, development and evaluation; JOA; Japanese Orthopedic Association; MD; Mean difference; ODI; Oswestry Disability Index; OR; Odds ratio; PRISMA; Preferr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسککتومی; ASD; adjacent segment disease; ACDF; anterior cervical decompression and fusion; TDR; total disc replacement; Adjacent segment; Cervical degenerative disease; Fusion; Plate; Discectomy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسککتومی; Complication; Discectomy; Herniated disc; Learning curve; Minimally invasive; Recurrence; Tubular; ASA; American Society of Anesthesiologists; BMI; Body mass index; LDH; Lumbar disc herniation; MI; Minimally invasive; NRS; Numeric rating scale; ODI; Oswes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسککتومی; Anterior approach; Deformity; Discectomy; Fusion; Hangman fractures; Unstable; ACDF; Anterior cervical discectomy and fusion; ASIA; American Spinal Injury Association; CT; Computed tomography; VAS; Visual analog scale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسککتومی; Adjacent segment; Cervical vertebrae; Degeneration; Discectomy; Fusion; Plate; ACDF; Anterior cervical discectomy and fusion; ACDF-CA; Anterior cervical discectomy and fusion with cage alone; ACDF-CP; Anterior cervical discectomy and fusion with cage and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسککتومی; Lumbar; Laminectomy; Discectomy; Spinal anesthesia; General anesthesia; GA; general endotracheal anesthesia; RA; regional anesthesia; post-op; post-operative; HR; heart rate; MAP; mean arterial pressure; PACU; post-operative anesthesia care unit; VAS; vis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسککتومی; Chronic disabling occupational lumbar spinal disorder; Flexion-relaxation phenomenon; Surface electromyography; Lumbar surgery; Functional restoration; Interdisciplinary rehabilitation; Decompression; Discectomy; Fusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسککتومی; Spine; Minimally invasive surgery; Training; Simulation; Discectomy; Surgical skillsColumna; Cirugía de mínima invasión; Entrenamiento; Simulación; Discectomía; Habilidades quirúrgicas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسککتومی; Cervical spine; Discectomy; Foraminal stenosis; Foraminotomy; Radiculopathy; ACDF; Anterior cervical discectomy and fusion; ACF; Anterior cervical foraminotomy; CSR; Cervical spondylotic radiculopathy; NDI; Neck Disability Index; PCF; Posterior cervical f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیسککتومی; Interespinoso; Espaciador; Procrustes; Análisis de componentes principales; Hernia discal; Discectomía; Interspinous; Spacer; Procrustes; Principal components analysis; Disc herniation; Discectomy;