سیستم انرژی توزیع شده

در این صفحه تعداد 41 مقاله تخصصی درباره سیستم انرژی توزیع شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم انرژی توزیع شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم انرژی توزیع شده; Localized energy market; Low carbon transition; Distributed energy system; High carbon energy; Low carbon energy; Agent-based simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم انرژی توزیع شده; Distributed energy system; Mixed Integer Non-linear Programming; Solid Oxide Fuel Cell; Multi-objective optimization; Decision making; Multi-criteria evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم انرژی توزیع شده; ACH; Air Changes per Hour; AML; Algebraic Modelling Language; AMY; Actual Meteorological Year; AR; Autoregressive; ARIMA; Autoregressive Integrated Moving Average; ARMA; Autoregressive Moving Average; ARMA-GARCH; Autoregressive Moving Average - Generali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم انرژی توزیع شده; Distributed energy system; Energy hub optimization; Monte Carlo uncertainty analysis; Global sensitivity analysis; Morris screening; Sobol indices;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم انرژی توزیع شده; Distributed Energy System; Energy Management System; Distributed Combined Heat and Power Plants; Absorption Chillers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم انرژی توزیع شده; CGSC; Combined gas and steam cycle(s); CHP; Combined heat and power; DC; District cooling; DES; Distributed energy system(s); DG; Distributed generation; DH; District heating; DHC; District heating and cooling; ED; Economic dispatch; EU; European Union; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم انرژی توزیع شده; Multi-objective optimization; Optimal design and control; Distributed energy system; System modeling; Complete building simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم انرژی توزیع شده; Net-zero exergy district; Hybrid energy system; Genetic algorithm; Exergy efficiency; Life cycle cost; Transition path; NZEXD; net-zero exergy district; DES; distributed energy system; GA; genetic algorithm; LCC; life cycle cost; EE; exergy efficiency; BC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم انرژی توزیع شده; AC; absorption chiller; BCHP; building cooling heating and power; COP; coefficient of performance; DES; distributed energy system; EC; electrical chiller; GT; gas turbine; NG; natural gas; NPV; net present value; PEC; primary energy consumption; PCM; phas