نیروهای رانندگی

در این صفحه تعداد 122 مقاله تخصصی درباره نیروهای رانندگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نیروهای رانندگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروهای رانندگی; Bacterial community assembly; Driving forces; Ddaphic and biotic properties; Fungal community assembly; Hailuogou Glacier Chronosequence; Stochastic and deterministic processes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروهای رانندگی; Green building technologies adoption; Driving forces; Construction industry; Sustainability; Developing country; Ghana;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروهای رانندگی; Deforestation; Driving forces; Natural forest protection; Land use and land cover change; Instrumental variable; Simultaneous equation modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروهای رانندگی; Driving forces; Land-use change; México; Regeneration; Tropical deforestation; Local analysis; fuerzas conductoras; cambio de uso de suelo; México; regeneración; deforestación en los trópicos; análisis local;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروهای رانندگی; Low nickel austenitic stainless steel; Mode of metal transfer; Driving forces; Electron backscattered diffraction; Grain structure; Grain growth direction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروهای رانندگی; urbanization; land surface temperature (LST); spatial variations; driving forces; enhanced vegetation index (EVI); albedo; climatic effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروهای رانندگی; Q01; Q27; Q56; Q57; Invasive alien species; Non-indigenous species; Trade; Driving forces; Propagule pressure; Disturbance; Bioclimatic similarity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروهای رانندگی; China's Poyang Lake wetland; Bangladesh's Tanguar Haor wetland; Ecosystem services; Food supply; Biodiversity; Driving forces;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروهای رانندگی; ADF; Augmented Dickey Fuller; AIC; Akaike information criterion; APEC; Asia-Pacific Economic Cooperation; ARDL; autoregressive distributed lag; BGGRI; Beijing Gas Group Research Institute; BMBS; Beijing Municipal Bureau of Statistics; BMCDR; Beijing Munic