آشنایی با موضوع

مصرف ماده خشک عبارت است از مقدار مواد خوراکی مصرف شده توسط دام به استثنای محتوای رطوبت. ماده خشک مصرفی (DMI) اساساً روشی استاندارد در ارزیابی مقدار خوراک مصرف شده ی یک یا گروهی از گاوها در یک مرحله خاص از دوره ی شیردهی می باشد. این موضوع به وزن ماده ی آلی وارد شده به بدن در برابر کل رطوبتی که از آن حذف می شود، اشاره دارد. اساساً مواد مغذی می توانند در فرآیندهای بیولوژیکی مثل تولید شیر مورد استفاده قرار گیرند. از نقطه نظر تولید، ارتباط بین DMI و تولید شیر یک مسئله حیاتی برای حداکثر کردن شیر و بهره وری است. با این حال، پیامدهای به حداکثر رساندن مصرف ماده خشک، به مراتب فراتر از تولید شیر است. کم شدن DMI در زمان زایمان و به حداکثر رساندن DMI در طول شیردهی سنگ بنای مدیریت کمبود انرژی در اوایل دوره شیردهی است، که به نوبه خود تأثیر قابل توجهی بر وقوع بیماری های متابولیک، تولد گوساله و نهایتاً قابلیت زنده ماندن دام می گذارد. گاوهای شیرده باید میزان بالایی ماده خشک (DM) مصرف نمایند تا تولید شیرشان کاهش نیابد. کاهش مصرف ماده خشک (DMI) منجر به کاهش تولید شیر، کاهش وزن بدن و کاهش عملکرد تولید مثل می شود. تحقیقات نشان داده است که به ازاء هر پوند افزایش مصرف ماده خشک، تولید شیر دو پوند افزایش می یابد. هر قدر میزان شیر تولیدی بیشتر باشد باید در مصرف ماده خشک دقت بیشتری به عمل آید. مهمترین عوامل موثر بر مصرف ماده خشک عبارتند از: 1- کیفیت علوفه؛ 2- تعادل مواد مغذی جیره؛ 3- روش خوراکدهی؛ 4- خوش خوراکی جیره؛ 5- میزان رطوبت جیره؛ 6- استرس های محیطی؛ 7-مدیریت خوراکدهی.
در این صفحه تعداد 246 مقاله تخصصی درباره مصرف ماده خشک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مصرف ماده خشک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF; acid detergent fibre; ADG; average daily gain; aNDF; neutral detergent fibre; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; CD; crypt depth; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FCR; feed conversion ratio; NFC; non-fibre ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADFom; ash-free acid detergent fibre; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; aNDFom; ash-free neutral detergent fibre treated with heat-stable amylase expressed exclusively of residual ash; BW; body weight; C2/C3; acetate to propionate ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ARmilk; allocation ratio milk; BMR; beef milk ratio; C; carbon; CH4; methane; CM; clinical mastitis; CO2; carbon dioxide; CW; carcass weight; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; DP; dynamic programming; ENPV; expected net present value; FPCM; fat and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; BCS; body condition score; CH4; methane; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; ECM; energy corrected milk; FCM; fat corrected milk; FO; faecal output; GE; gross energy; iNDF; indigestible neutral detergent fibre; ME; metabolisable ene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; BCS; body condition score; CH4; methane; CP; crude protein; DIM; days in milk; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; ECM; energy corrected milk; FCM; fat corrected milk; FO; faecal output; GE; gross energy; iNDF; indigestible neutral detergent fibre; ME
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; CCI; carcass compactness index; CCW; cold carcass weight; CCY; cold carcass yield; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCs; fibrous c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF; acid detergent fibre; BCFA; branch chain volatile fatty acids; CP; crude protein; CRG; conventional diploid perennial ryegrass; CPD; crude protein digestibility; DM; dry matter; DMD; dry matter digestibility; DMI; dry matter intake; DNDFD; NDF digest
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; AA; amino acids; AA-N; amino acid nitrogen; aNDFom; neutral detergent fibre assayed with heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; MP; metabolisable protein; NH3-N; ammonia nitr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; rpCLA; rumen-protected conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FA; fatty acid; RDP; rumen degradable protein; TMR; total mixed rations; EE; ether extract; aNDF; amylase-treated neutral detergent fiber; ADF; aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADG; average daily gain; ADF; acid detergent fiber; BUN; blood urea nitrogen; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCR; feed conversion ration; aNDF; neutral detergent fiber; NFC; non-fibrous carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; CCW; cold carcass weight; CCY; cold carcass yield; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCs; fibrous carbohydrates; GC; gastrointestin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADG; average daily weight gain; aNDF; neutral detergent fiber assayed with a heat stable amylase and expressed inclusive of residual ash; BW; body weight; CCW; cold carcass weight; CKL; cook loss; CLA; conjugated linoleic acids; CG; crude glycerin; DM; dr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; AIDC; apparent ileal digestibility coefficient; ADL; dietary adaptation length; Ca; calcium; CM; canola meal; DCP; dicalcium phosphate; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FM; fish meal; MCP; monocalcium phosphate; P; phosphorus; PBPM; poultry by-prod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF; acid detergent fiber; ADFI; acid detergent fiber intake; LW; live weight; CP; crude protein; CT; condensed tannins; CT+PEG; condensed tannins plus polyethylene glycol; CTI; condensed tannins intake; DCPI; digestible crude protein intake; DDMI; digest
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADFom; ash-free acid detergent fibre; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; ADG; average daily gain; aNDFom; ash-free neutral detergent fibre treated with heat-stable amylase expressed exclusively of residual ash; BW; body weight; CH4; methan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADFom; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; aNDFom; neutral detergent fiber assayed with a heat stable amylase, sodium sulfite and expressed exclusive of residual ash; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; EOs; essential oils; BW; body weight; FBW; final body weight; OM; organic matter; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; NDF; neutral detergent fiber; ADF; acid detergent fiber; CP; crude protein; DMD; digestibility of the dry matter; CCD; cold carcass d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; aNDFom; NDF assayed with a heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash; BH; biohydrogenation; DMI; dry matter intake; CG; crude glycerine; CGSO; crude glycerine and soybean oil association; CLA; conjugated linoleic acid; DM; dry matter; FA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; A; soluble fraction in an in vitro digestibility study; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; analysis of variance; B; degradable insoluble fraction in an in vitro digestibility study; CHI; chicory; DIM; days in milk; DOMD; digestibility of the organic m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADFom; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; aNDFom; neutral detergent fiber expressed exclusive of residual ash; ADG; average daily gain; AOAC; association of official analytical chemists; BWG; body weight gain; BUN; blood urea-N; CP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADEME; French Environment and Energy Management Agency (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie); BW; body weight; CASA; Carnegie Ames Stanford Approach; CH4; methane; CO%; the proportion of concentrate; CO2; carbon dioxide; CO2eq; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; ANOVA; analysis of variance; BW; body weight; CD; control diet; CD2; control diet in experiment 2; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FA; fatty a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF-ADF; acid detergent fiber expressed inclusive of residual ash; AL; alfalfa; aNDF-NDF; neutral detergent fiber assayed with a heat stable amylase and expressed inclusive of residual ash; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; ERD; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ATP; Adenosine triphosphate; BCM; Bromochloromethane; BES; 2-Bromoethanesulfonate; BSCLAS; Critical biomass specific LAS; CCl4; Carbontetrachloride; CH3F; Methylfluoride; DFS; Diluted fermenter sludge; DMI; Dry matter intake; FISH; Fluorescent in situ hyb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; AA; amino acid; AID; coefficient of apparent ileal digestibility; Arg; arginine; B. napus; Brassica napus; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FI; feed intake; His; histidine; Ile; isoleucine; Leu; leucine; Lys; lysine; NDF; neutral
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; AA; amino acid; CP; crude protein; Ti; titanium dioxide; AID; apparent ileal digestibility; SID; standardised ileal digestibility; DMI; dry matter intake; C.V; coefficient of variation; BEL; basal endogenous losses; EAA; endogenous amino acids; Amino acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF; acid detergent fibre expressed inclusive of residual ash; BW; body weight; CP; crude protein; CV; coefficient of variation; DCE; digestibility coefficient of energy; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; DOMI; apparently digestible organic matter i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADF; acid detergent fibre expressed inclusive residual ash; ADIN; acid detergent insoluble nitrogen; CA; rapidly degradable sugars; CB1; intermediately degradable starch and pectins; CB2; slowly degradable plant cell wall; CC; unavailable/lignin-bound cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADFom; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; ADL; acid detergent lignin; aNDFom; neutral detergent fiber assayed with heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash; AST; aspartate transaminase; BCS; body condition score;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; AA; amino acids; AA-N; amino acid nitrogen; ADL; acid detergent lignin; aNDFom; neutral detergent fibre assayed with heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash; CP; crude protein; CH4; methane; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; ECM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; ADFom; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; CP; crude protein; CS; corn silage; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; JA; Jerusalem artichoke; JATS; Jerusalem artichoke tops silage; Lignin(sa); lignin determined b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; Biohydrogenation; Brachiaria brizantha; Linseed; Microbial population; Palm oil; ADF; acid detergent fiber; ADFom; ADF expressed exclusive of residual ash; aNDF; NDF without sodium sulfite, with alpha amylase and corrected for residual ash; BUFA; biohydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; SBS-; sugar beet silage without silage additive; SBS+; sugar beet silage with silage additive; DSBS-; partial mixed ration with sugar beet silage without silage additive; DSBS+; partial mixed ration with sugar beet silage with silage additive; DCON; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; A; volume of gas rapid degradation of the soluble sugar and starch fractions; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; ATG; average total gain; AU; auto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف ماده خشک; BCFA; branched chain fatty acids; BUN; blood urea nitrogen; BW; body weight; CP; crude protein; DIM; days in milk; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; aNDF; neutral detergent fiber with residual ash; NFC; non-fiber carbohydrate; VFA; volatile fatty