خشک کردن انقباض

در این صفحه تعداد 162 مقاله تخصصی درباره خشک کردن انقباض که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خشک کردن انقباض (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خشک کردن انقباض; Plastic waste; Synthetic aggregate; Lightweight concrete; Abrasion; Drying shrinkage; Durability; PA; Pumice lightweight aggregate; CM1; Control concrete made using pumice lightweight aggregate; LA; Lytag aggregate; CM2; Control concrete made with Lytag a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خشک کردن انقباض; Fibre reinforced concrete; Waste metalized plastic fibres; Palm oil fuel ash; Durability performance; Drying shrinkage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خشک کردن انقباض; Lightweight mortar; Pore structure; Compressive strength; Drying shrinkage; Indoor Air Quality; Photocatalytic oxidation; Capillary water absorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خشک کردن انقباض; Binary cements; Carbonation; Chloride ingress; Compressive strength; Drying shrinkage; Freezing-thawing; Metakaolin; Portland cement; Silica fume; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خشک کردن انقباض; Self-compacting concrete (SCC); Mechanical properties; Shrinkage reducing admixture (SRA); Negative shrinkage; Drying shrinkage; Restrained shrinkage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خشک کردن انقباض; Alkali-activated slag-red mud; Waste management; Pore size distribution; Microstructure; Mechanical strength; Drying shrinkage; Scanning electron microscopy (SEM); Infrared spectroscopy (IR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خشک کردن انقباض; Lightweight aggregate; Lightweight aggregate concrete; Mechanical properties; Specific strength; Ceiling strength; Drying shrinkage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خشک کردن انقباض; Alkali-activated binary binder; Chemical shrinkage; Autogenous shrinkage; Drying shrinkage; Strength development; Slag-to-fly ash ratio; Activator pH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خشک کردن انقباض; Limestone powder; Sodium carbonate activated slag; Reaction kinetics; Pore structure; Compressive strength; Autogenous shrinkage; Drying shrinkage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خشک کردن انقباض; Alkali-activated blast furnace slag; Carbon fiber; Multifunctional composites; Mechanical properties; Drying shrinkage;