مدت زمان روانی ناشی از درمان

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره مدت زمان روانی ناشی از درمان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدت زمان روانی ناشی از درمان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; Schizophrenia; First-episode psychosis; Duration of untreated psychosis; Cognition; Neurotoxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; Duration of untreated illness; Duration of untreated psychosis; Schizophrenia; First-episode; Prediction of outcome; Early interventions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; CGI; Clinical Global Impressions; DUP; duration of untreated psychosis; EPPIC; Early Psychosis Prevention and Intervention Centre; FEP; first episode of psychosis; FEPOS; First Episode Psychosis Outcome Study; GAF; Global Assessment of Functioning; MLCI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; Suicide; Schizophrenia; Duration of untreated psychosis; Suicide attempts; First-episode psychosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; Psychosis; Schizophrenia; Early intervention; First episode psychosis; Duration of untreated psychosis; Psicosis; Esquizofrenia; Intervención temprana; Primer episodio psicótico; Duración de la psicosis no tratada;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; BACS; Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia; DUP; duration of untreated psychosis; FES; first episode schizophrenia; PANSS; Positive and Negative Syndrome Scale; SCID-I/P; Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders-Patient Edition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; CORS; Circumstances of Onset and Relapse Schedule; DUP; duration of untreated psychosis; LOCF; last observation carried forward; OR; odds ratio; PAS; Premorbid Adjustment Scale; PEPP; Prevention and Early Intervention Program for Psychosis Montreal; RSWG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; Duration of untreated psychosis; Outcome; Early intervention; Prodromal phase; Public health service;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; Duration of untreated psychosis; Schizophrenia; Primary care intervention; Schedules of Clinical Assessment in Neuropsychiatry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; Duration of untreated psychosis; First-episode psychosis; Negative symptoms; Personality; Positive symptoms; Psychosis; Schizophrenia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; fMRI; functional magnetic resonance imaging; FC; functional connectivity; BOLD; blood oxygen level-dependent; ACC; anterior cingulate cortex; DMN; default mode network; R-fMRI; resting-state fMRI; VMHC; voxel-mirrored homotopic connectivity; SCID; Structu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; BPRS; Brief Psychiatric Rating Scale; CASH; Comprehensive Assessment of Symptoms and History; CDSS; Calgary Depression Scale for Schizophrenia; CI; Confidence interval; CPT; Continuous Performance Test; DAS; Disability Assessment Scale; DSM; Diagnostic an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; SZ; schizophrenia; BD; bipolar disorder; HN; healthy non-smokers; HS; healthy smokers; DUP; duration of untreated psychosis; XIC; extracted ion current; Whole saliva; Alpha-defensins; S100 A12; Cystatins; Schizophrenia; Bipolar disorder;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; Adolescence; First episode psychosis; Duration of untreated psychosis; Ethnicity; Cannabis; Age of onset;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; Psicosis; Esquizofrenia; Intervención temprana; Primer episodio psicótico; Duración de la psicosis no tratada; Psychosis; Schizophrenia; Early intervention; First episode psychosis; Duration of untreated psychosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; (SPD); Schizotypal personality disorder; (CF); Cognitive functioning; (GCF); Global cognitive functioning; (VLM); Verbal learning and memory; (SP); Speed of processing; (RPS); Reasoning and problem solving; (DUP); Duration of untreated psychosis; Cognitio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; OxyHb; oxygenated hemoglobin concentration; DeoxyHb; deoxygenated hemoglobin concentration; DLPFC; dorsolateral prefrontal cortex; DSM-IV-TR; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, text revision; DTI; diffusion tensor imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; CGI; Clinical Global Impression; DSM; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; DUI; Duration of untreated illness; DUP; Duration of untreated psychosis; OR; Odds Ratio; PAS; Premorbid Adjustment Scale; PAFID; Epidemiological and three-year l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدت زمان روانی ناشی از درمان; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; analysis of variance; DPP; duration of prodromic period; DUI; duration of untreated illness; DUP; duration of untreated psychosis; ICV; intracranial volume; MRI; magnetic resonance imaging; NSNA; nonschizophrenic non