عفو

در این صفحه تعداد 16 مقاله تخصصی درباره عفو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عفو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفو; Energy system; CO2 emissions; Nuclear power generation; Carbon capture and storage; MARKAL; AIST; National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan; BAU; business-as-usual; CCS; carbon capture and storage; CHP; combined heat and powe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفو; Advance oxidation processes; Degradation; Filtration; Hybrid processes; Membrane; Pharmaceuticals; Wastewater; AMX; amoxilin; AOP; Advanced Oxidation Process; BDD; Boron doped diamond; BP-3; benzophenine-3,2-hydroxy-4-methoxybenzophenone; BZA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفو; Absorbance; Fluorescence; Monitoring; Surrogate parameter; Trace organic contaminants; Water quality; Wastewater; Water reuse; A254; UV absorbance at 254nm; AOPs; Advanced oxidation processes; ASI; Absorbance slope index; BDOC; Biodegradable DOC; BOD; Bio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفو; Unknown screening; Low molecular weight organic matter; Molecular characterization; Orbitrap mass spectrometry; Disinfection by-products; Reclaimed water; BOM; biodegradable organic matter; DATS; dialkyl tetralin sulfonate; DOM; dissolved organic matter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفو; ANOVA; analysis of variance; CaBW; CaCl2 solution backwash; DI; deionized; EDS; energy dispersive spectrometer; EfOM; effluent organic matter; HCE; hydraulic cleaning efficiency; HIFI; hydraulically irreversible fouling index; FTIR; Fourier transform infr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفو; EfOM; Effluent organic matter; DOC; Dissolved organic carbon; NOM; Natural organic matter; RO; Reverse osmosis; SUVA; Specific UV absorbance; TMP; Transmembrane pressure; UF; Ultrafiltration; UV254; UV absorbance at 254 nm; WRP; Water reclamation plants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عفو; EfOM; effluent organic matter; EEM; emission-excitation matrix fluorescence spectroscopy; NOM; natural organic matter; SMP; soluble microbial products; BP; biopolymers; HS; humic substances; BB; building blocks; LMW; low molecular-weight; OND; organic n