دو لایه برق

در این صفحه تعداد 249 مقاله تخصصی درباره دو لایه برق که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دو لایه برق (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; Surface charge; Electrical double layer; Zeta potential; Electrokinetics; Scanning probe microscopy; Spectroscopy; Molecular dynamics; Ab initio methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; DND; detonation nanodiamond; EDL; electrical double layer; DLVO; Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek (theory); PBS; phosphate-buffered saline; HPHT; high-pressure high temperature; FND; fluorescent nanodiamond; PEG; polyethylene glycol; BSA; bovine serum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; Bio-oil; Pyrolysis oil; pH neutralization; Electrosorption; Capacitive deionization; Microbial electrolysis; AqBO; aqueous bio-oil; ASTM; American Society for Testing and Materials; BET; Brunauer-Emmet-Teller; BJH; Barrett-Joyner-Halenda; BOAP; bi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; Graphene nanoplatelets; Water-soluble; Sodium hypochlorite; Sodium bromide; Colloids; Surface and interaction; Electrical double layer; DLVO theory; Film; Conductivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; AEM; Anion-exchange membrane; CEM; Cation-exchange membrane; ChP; Chronopotentiogram; CP; Concentration polarization; EDL; Electrical double layer; EC; Electroconvection; ED; Electrodialysis; EDR; Electrodialysis reversal process; IEM; Ion-exchange membra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; Organoclay; Quaternary ammonium cations; QACs; Barrier; Geosynthetic clay liner; Hydraulic conductivity; Sorptivity; Partitioning; Electrical double layer; Shear strength; Stiffness; Electrical conductivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; Molecular dynamics simulation; Liquid; Liquid interfaces; Electrical double layer; Confined aqueous solutions; Density heterogeneity; Negative adsorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; Free chloride ion concentration; Expressed pore solution; Cement-based materials; Electrical double layer; Overlapping phenomenon of the diffuse layer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; Conjugate heat transfer; Parallel plate microchannel; Electrical double layer; Pressure-driven flow; Single domain formulation; Constant heat flux boundary condition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; AC; alternating current; A.C.; atomic composition (%); AEM; anion exchange membrane; CEM; cation exchange membrane; CPE; constant phase element; DBL; diffusion boundary layer; DC; direct current; EDL; electrical double layer; EIS; electrochemical impedanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; AA; acrylic acid; BMA; butyl methacrylate; MF; microfiltration; UF; ultrafiltration; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; NOM; natural organic matter; OH; hydroxyl; PA; polyamide; LSI; langelier saturation index; CP; concentration polarization; DLVO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; EOF; electroosmotic flow; ICEKF; induced-charge electrokinetic flow; EDL; electrical double layer; Flow mixing; Electroosmotic flow; Ionic concentration; Zeta potential; Dielectric constant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو لایه برق; Bacterial detection; Interdigital capacitor modeling; Metal–insulator–electrolyte (MIE); Electrical double layer; Planar electrodes; CMOS biosensors