توموگرافی مقاومت الکتریکی

در این صفحه تعداد 100 مقاله تخصصی درباره توموگرافی مقاومت الکتریکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توموگرافی مقاومت الکتریکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Trickle bed; Liquid holdup; Flow-structure; Electrical Resistance Tomography; Multi-point conductivity sensor; Bottom liquid collector;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Cemented rock-tailings backfill; Electrical Resistance Tomography; Finite element method; Soft-field characteristic; Solid-liquid two-phase flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; 6BDT; 6 Blade Disc Turbine (Rushton Turbine); 6MFD; 6 mixed flow downward pumping; 6MFU; 6 mixed flow upward pumping; DAS; data acquisition system; DGD; dynamic gas disengagement; ERT; electrical resistance tomography; FEM; finite element method; ITS; Ind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Electrical resistance tomography; Engineered cementitious composite; Crack localization; Imaging reconstruction; Monotonic uniaxial tension; Non-destructive testing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Electrical resistance tomography; Tikhonov regularization; Adaptive regularization parameter choice; Image reconstruction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Electrical resistance tomography; Three dimensional image reconstruction; Simultaneous iterative reconstruction technique; Dimensionality reduction; Singular vector decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Meshless methods; Improved boundary distributed source method; Singular boundary method; Electrical resistance tomography; Forward problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; A. Glass fibres; A. Smart materials; B. Electrical properties; D. Non-destructive testing; Electrical resistance tomography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Electrical capacitance tomography; Electrical resistance tomography; Gas–oil–water flow measurement; Dual-modality
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Meshless methods; Improved boundary distributed source method; Electrical resistance tomography; Boundary estimation; Levenberg–Marquardt method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Boundary distributed source method; Mesh-free methods; Electrical resistance tomography; Complete electrode model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Electrical Resistance Tomography; Binary Mixture; Two-phase Flow; Mesh Grouping; Particle Swarm Optimization; Gauss-Newton Method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Electrical resistance tomography; Conducting vessel; Conducting boundary strategy; Grounding effect; Electrode fabrication
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; 2D; two-dimensions; 3D; three-dimensions; DAS; data acquisition system; ERT; electrical resistance tomography; CFD; computational fluid dynamics; SIMPLE; semi-implicit method for pressure-linked equation; PRESTO; pressure staggering option; HPCVL; high pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; 2-D; two-dimensional; 3-D; three-dimensional; Adj.; adjusted; CD; centered L2-star discrepancy; DCI; digital color imaging; ERT; electrical resistance tomography; H1 ~ H2; human estimation set; M1 ~ M9; experimental cases; PDF; probability distribution fu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توموگرافی مقاومت الکتریکی; Solid-liquid mixing; Computational fluid dynamics (CFD); Maxblend impeller; Homogeneity; Solid suspension; Mixing index; CFD; computational fluid dynamics; ERT; electrical resistance tomography; PBT; pitched blade turbine; RSD; relative standard deviation