پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی

در این صفحه تعداد 297 مقاله تخصصی درباره پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی; Highly-branched conducting polymers; Thienylpyrroles; Electrochemical polymerization; eQCM measurement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی; CPs; conducting polymers; HCPs; hybrid conducting polymers; OIH; organic-inorganic hybrid; PA; polyacetylene; PANI; polyaniline; PPy; polypyrrole; PTh; polythiophenes; PPh; polyparaphenylene; PPV; polyparaphenylene vinylene; POT; polyorthotoluidine; IPN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی; Young’s modulus; Tensile strength; Adhesion; Electrochemical polymerization; Poly(3,4-ethylenedioxythiophene); Crosslinked PEDOT; Neural interface materials
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی; 2,7-Bis[(thien-2-yl)cyanovinyl]-9,9-dipentylfluorene; 2,7-Bis[(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)cyanovinyl]-9,9-dipentylfluorene; Electrochemical polymerization; Cyclic voltammetry; Band gap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی; Polystyrene; Polypyrrole; Electrochemical polymerization; Chemical polymerization; Graft copolymer; Processability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی; Napthalenediimide; PEDOT; electrochemical polymerization; conducting polymers; diffusion coefficient; electrochemical quartz crystal microbalance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی; Polyamic acid; polypyrrole; nanocomposites; electrochemical polymerization; characterization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی; Phenanthra-9,10-quinone; Electrochemical polymerization; Spectroelectrochemistry; Multi-colored electrochromism; Electrochromic devices;