همبستگی تجربی

در این صفحه تعداد 110 مقاله تخصصی درباره همبستگی تجربی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همبستگی تجربی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تجربی; Supercritical water; Heat transfer; Experimental investigation; Heat transfer deterioration; Turbulence modeling; Empirical correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تجربی; Natural convection; Porous media; Metal foams; Heat transfer enhancement; Experimental; Empirical correlation; Convection naturelle; Milieux poreux; Mousses métalliques; Amélioration du transfert de chaleur; Expérimentation; Corrélation empirique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تجربی; Heavy oil; Rheological properties; Empirical correlation; Viscosity profile predication; Lifting process; Artesian well;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تجربی; Mathematical model; Flat falling film evaporator; Empirical correlation; Overall heat transfer coefficient; Heat loss; Black liquor; Central composite rotatable design; Response surface;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تجربی; SDR, spinning disc reactor; RSSDR, rotor–stator spinning disc reactor; PMMA, poly(methyl methacrylate)Rotor–stator spinning disc reactor; Mass transfer; Intensified multiphase flow; Parameter study; Empirical correlation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تجربی; Clays; Empirical correlation; Failure envelope; Landslides; Nonlinearity; Residual strength; Shale; Shear strength; Slope stability; Software
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تجربی; Upward-facing cylindrical cavity; Combined convective heat loss; Wind effect; Numerical study; Empirical correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تجربی; Liquid desiccant; Counter flow; Dehumidification; Experiment; Effectiveness; Empirical correlation; Déshydratant liquide; Contre-courant; Déshumidification; Expérience; Efficacité; Corrélation empirique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تجربی; Upward-facing cylindrical cavity; Combined heat transfer; Surface heating condition; Empirical correlation; Experimental investigation; Numerical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی تجربی; Artificial neural network; Calcium chloride; Empirical correlation; Gas dehydration; Natural gas; BP; back-propagation; FFNN; feed-forward neural networks; LM; Levenberg-Marquardt; MLP; multilayer perceptron; MSE; mean squared error; RBFN; radial basis