اشعه ماوراء بنفش اشعه ایکس انرژی

در این صفحه تعداد 119 مقاله تخصصی درباره اشعه ماوراء بنفش اشعه ایکس انرژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اشعه ماوراء بنفش اشعه ایکس انرژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش اشعه ایکس انرژی; Dentin moisture; clinical; laboratory; durability; nanoleakage; microtensile bond strength; AL; Adhesive layer; Co; Composite; De; Dentin; EDX; Energy-dispersive x-ray spectroscopy; HL; Hybrid layer; μTBS; Microtensile bond strength; SEM; Scanning electr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش اشعه ایکس انرژی; AFM; atomic force microscopy; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EDX; energy-dispersive X-ray spectroscopy; mw; molecular weight; MWCO; molecular weight cut off; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش اشعه ایکس انرژی; Proton-exchange membrane fuel cell; Catalyst layer; Ionomer to carbon weight ratio; Cross-sectional visualization; Nitrogen physisorption; Energy-dispersive X-ray spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش اشعه ایکس انرژی; AFM; atomic force microscopy; APDSPS; bis(4-γ-aminopropyldiethoxysilylphenyl)sulfone; APTMS; 3-aminopropyltriethoxysilane; ATR-FTIR; attenuated total reflectance-Fourier transform infrared; BAM; ballard advanced materials corporation; BPSH; bisulfonated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش اشعه ایکس انرژی; ABS; acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer; ACMA; acrylonitrile-methyl acrylate copolymer; AIBN; 2,2′-azobisisobutyronitrile; ATRP; atom transfer radical polymerization; CNT; carbon nanotube; CPP; chlorinated polypropylene; DWCNT; double-walle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ماوراء بنفش اشعه ایکس انرژی; 02.50.Sk; 42.30.Wb; 61.82.Fk; Focused ion beam; Scanning transmission electron microscopy; Energy-dispersive X-ray spectroscopy; Principle component analysis; Three-dimensional elemental distribution;