بازده تبدیل انرژی

در این صفحه تعداد 109 مقاله تخصصی درباره بازده تبدیل انرژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بازده تبدیل انرژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده تبدیل انرژی; Solar panels; Multifunctional coatings; Antireflective coatings; Self-cleaning antireflective coatings; Superhydrophobicity/superhydrophilicity; Self-healing composites; Energy conversion efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده تبدیل انرژی; Organic Rankine cycle; Free piston expander-linear generator; Experiment; Performance investigation; Energy conversion efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده تبدیل انرژی; Lithium-ion battery management; Optimal charging pattern; Energy conversion efficiency; Battery internal temperature variation; Battery thermal management; Multi-objective biogeography-based optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده تبدیل انرژی; Concentrated solar collectors; Finite-difference time-domain; Energy conversion efficiency; Metal-dielectric absorbers; Spectrally selective filters; Surface texturing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده تبدیل انرژی; Ag; silver; Ag2S; silver Sulfide; AIST; Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology; AM; air mass; a-Si; amorphous silicon; Au; gold; AZO; Al-doped ZnO; Bi2S3; bismuth(III) sulfide; CB; conduction band; CBD; chemical bath dep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده تبدیل انرژی; Onion skin; Nature driven bio-piezoelectric material; Cellulose micro-fibrils; Self-powered biomedical sensor; Energy conversion efficiency; Large scale potential applications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده تبدیل انرژی; AD; anaerobic digestion; BHP; biological hydrogen potential; BBD; Box-Behnken design; BESA; 2-bromoethanesulfonic acid; COD; chemical oxygen demand; DF; dark fermentation; ECE; energy conversion efficiency; FHP; fermentative hydrogen potential; HMF; hyd