عملکرد انرژی

در این صفحه تعداد 331 مقاله تخصصی درباره عملکرد انرژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عملکرد انرژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی; Useful energy demand; Self-Organizing Maps; Building energy efficiency; Energy parameters; Energy performance; Procedural modelling; Random parameters; Unsupervised data mining;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی; Silica granular aerogel; Optical properties; Thermal properties; Advanced glazing systems; Polycarbonate panels; Building integration; Energy performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی; Wood stoves; Chimney components; Combustion air admission; Energy performance; Thermal efficiency; Emission reductions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی; Solar water heater; Sensitivity analysis; Site-specific variables; Technical specifications; Energy performance; Level of service;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی; Energy performance; Energy efficiency; nZEB; Multi zone; Office buildings; Dynamic simulations; Helsinki; London; Bucharest; Radiant ceiling panels; Radiant floor panels; IDA ICE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی; Modeling; Air source heat pump water heater; Domestic hot water; Simulation; Stratification; Energy performance; Modélisation; Chauffe-eau aérothermique à pompe à chaleur; Eau chaude sanitaire; Simulation; Stratification; Performance énergétique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی; Radiant slab system; Pulsed flow control method; Laboratory experiment; 3D numerical model; Energy performance; Sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی; Residential buildings; Energy performance; Buildings' energy certification; User behavior; Standardized energy consumption; Energy retrofit; Utility bills;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی; high performance; buildings simulation; energy efficiency measures; cost optimal level; energy performance; multi-family building; Iran;