انتقال حرارت پیشرفته

در این صفحه تعداد 108 مقاله تخصصی درباره انتقال حرارت پیشرفته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتقال حرارت پیشرفته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت پیشرفته; Enhanced heat transfer; Vortex tube; Numerical simulation; Structural mechanics model; Thermo-hydraulic performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت پیشرفته; Condensation; Evaporation; Enhanced heat transfer; Three dimensional enhanced tube; Performance factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت پیشرفته; Nanofluid; Nanoparticles; Thermal conductivity; Shear viscosity; Molecular dynamics simulation; Enhanced heat transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت پیشرفته; Three-dimensional numerical simulation; Phase change in porous media; Porosity gradient change; Enhanced heat transfer; Heat storage rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت پیشرفته; Dropwise condensation; Population balance theory; Enhanced heat transfer; Inclined tube; Micro/nano-structures; Condensation au goutte-à-goutte; Théorie de l'équilibre des populations; Transfert de chaleur amélioré; Tube incliné; Micro/nanostrucures
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت پیشرفته; Nanofluid; Natural convection in inclined enclosures; Two-phase modeling; Enhanced heat transfer; Optimal tilting angle and particle loading; Thermophoresis-induced periodic flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت پیشرفته; Nucleate pool boiling; Biphilic surfaces; Enhanced heat transfer; Wall-temperature distributions; Boiling stability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت پیشرفته; Helical baffled STHX; Primary surface gas-gas heat exchanger; Air-cooled heat exchanger; Enhanced heat transfer; Energy conversion and utilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت پیشرفته; Computational fluid dynamics; Enclosures; Enhanced heat transfer; Flow oscillation; Flow separation; Forced convection; Guide vane; Rotating vortices;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت پیشرفته; Curved pipe; U-bend; Back-to-back bends; Secondary flow; Enhanced heat transfer; Laminar forced convection; 2D, 3D; Two Dimensional, Three Dimensional; CFD; Computational Fluid Dynamics; Duct C; Composite, partially curved U-bend; Duct T; Typical, fully c