آشنایی با موضوع

آنتالپی مربوط به مبادله انرژی همراه با انجام کار توسط سیستم روی محیط پیرامون یا برعکس است و میزان آن با تغییر انرژی درونی تفاوت دارد. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ. برﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻭﻗﺘﻲ ١ ﻣﻮﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣـﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ 25 درجه سانتیگراد تشکیل می شود همراه با آن 285/8 کیلوژول انروژی در شکل گرما آزاد می شود. به همین ترتیب ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﺘﺎﻟﭙﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻣﺮﻛﺐ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ، ﺁﻧﺘﺎﻟﭙﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺁﻧﺘﺎﻟﭙﻲ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺟﺴﻢ ﻣﺮﻛـﺐ ﻣـﻮﺭﺩﻧﻈـﺮ ﺍﺯ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. آنتالپی استاندارد تشکیل (به انگلیسی: Standard enthalpy of formation) که با نماد ΔHfO یا ΔfHO یا تشکیلΔH نشان داده می‌شود، عبارت است از مقدار آنتالپی مربوط به واکنشی که در آن یک مول ماده مرکب در شرایط استاندارد (ماده مورد نظر باید خالص باشد، فشار ۱ اتمسفر و دما معمولاً ۲۵ درجه سانتی گراد فرض می‌شود) از عناصر سازنده خود ساخته شود. به عنوان مثال واکنش مربوط به تولید کربن دی اکسید به صورت زیر است.
در این صفحه تعداد 600 مقاله تخصصی درباره آنتالپی تشکیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنتالپی تشکیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی تشکیل; 5-fluoro-2-methylbenzoxazole; 5-fluoro-2-methylbenzothiazole; Enthalpy of formation; Enthalpy of vaporization; Comparison experiments; Combustion calorimetry; Calvet microcalorimetry; Heat capacity; G3(MP2)//B3LYP method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی تشکیل; Equilibrium constant; PC-SAFT; Enthalpy of formation; Enthalpy of vaporization; Vapor pressure measurements; Quantum-chemical calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی تشکیل; Naphthoxazoles; Naphthothiazoles; Enthalpy of formation; Vapour pressure; Gibbs energy of formation; Enthalpy of fusion; Enthalpy of sublimation/vaporization; Computational chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی تشکیل; Combustion calorimetry; Enthalpy of formation; Enthalpy of sublimation; 5-Isopropylbarbituric acid; 2-Thiobarbituric acid; G3 and G4 calculations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی تشکیل; Enthalpy of formation; Enthalpy of combustion; Enthalpy of sublimation; G3(MP2) calculations; Methyl 1H-indole-3-carboxylate; Ethyl 1H-indole-2-carboxylate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی تشکیل; Barium difluoride; Cluster ions; DFT; MP2; MP4; Geometrical structure; Vibrational spectra; Enthalpy of ion molecular reactions; Enthalpy of formation; Thermodynamic functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی تشکیل; Energy of combustion; Enthalpy of formation; Enthalpy of sublimation; Theoretical calculations; 3-Acetylbenzonitrile; Benzoylacetonitrile;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی تشکیل; Enthalpy of formation; Enthalpy of vaporisation; Combustion calorimetry; Vapour pressure measurements; Anisole derivatives; Quantum-chemical calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتالپی تشکیل; Tri-substituted phenols; Molecular structure; Enthalpy of formation; OH homolytic bond dissociation enthalpy; Acidity; Adiabatic ionization enthalpy