وابستگی ذهنی

در این صفحه تعداد 185 مقاله تخصصی درباره وابستگی ذهنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI وابستگی ذهنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; Combustion calorimetry; Enthalpy of formation; Enthalpy of sublimation; 5-Isopropylbarbituric acid; 2-Thiobarbituric acid; G3 and G4 calculations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; Enthalpy of formation; Enthalpy of combustion; Enthalpy of sublimation; G3(MP2) calculations; Methyl 1H-indole-3-carboxylate; Ethyl 1H-indole-2-carboxylate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; Energy of combustion; Enthalpy of formation; Enthalpy of sublimation; Theoretical calculations; 3-Acetylbenzonitrile; Benzoylacetonitrile;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; Benzoic acid derivatives; Vapor pressure measurements; Enthalpy of sublimation; Enthalpy of vaporization; Enthalpy of fusion; Enthalpy of formation; Quantum-chemical calculations; Group-additivity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; 2-Bromoacetophenone; 2′-Bromoacetophenone; 3′-Bromoacetophenone; 4′-Bromoacetophenone; Rotating bomb combustion calorimetry; Enthalpy of vaporization; Enthalpy of sublimation; Calvet microcalorimetry; Standard molar enthalpy of formation; Thermochemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; 1,3-Diethylbarbituric acid; 1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid; Enthalpy of formation; Enthalpy of combustion; Enthalpy of sublimation; Enthalpy of vaporization; Vapor pressure; G3 and G4 calculations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; Benzothiazole; 2-Methylbenzothiazole; 2,5-Dimethylbenzothiazole; Enthalpy of formation; Enthalpy of vaporization; Enthalpy of sublimation; Combustion calorimetry; Calvet microcalorimetry; Heat capacity; G3//B3LYP composite method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; 1,3,5-Trimethylbarbituric acid; 1,5,5-Trimethylbarbituric acid; 1,3,5,5-Tetramethylbarbituric acid; Enthalpy of formation; Enthalpy of combustion; Enthalpy of sublimation; G3 and G4 calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; Thermochemistry; Energy of combustion; Enthalpy of formation; Enthalpy of sublimation; Knudsen effusion; 5-Fluorouracil; 5-Fluoro-1,3-dimethyluracil; G3(MP2)//B3LYP calculations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; Thermochemistry; Combustion calorimetry; Enthalpy of formation; Enthalpy of sublimation; Enthalpy of vaporization; Calvet microcalorimetry; Methoxyacetophenone; DFT; B3LYP; Composite methods; G3; Cox scheme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; Methoxybenzamide; Enthalpy of sublimation; Enthalpy of combustion; Enthalpy of formation; Enthalpy of fusion; Vapour pressures; Gibbs energy of formation; Quantum chemical calculations; G3; G4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; Enthalpy of combustion; Enthalpy of sublimation; Enthalpy of vaporisation; Enthalpy of fusion; Enthalpy of formation; Computational thermochemistry; Vapour pressure; Phase diagrams; Fluorene-9-methanol; Fluorene-9-carboxylic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; Xanthone; Computational chemistry; Enthalpy of combustion; Enthalpy of formation; Enthalpy of fusion; Enthalpy of sublimation; Heat capacity; Ideal-gas properties; Phase-transition; Triple point temperature
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی ذهنی; Vapour pressures; 1-Methylbenzimidazole; 1-Methylpyrazole; 1-Methylindole; Imidazole; Benzimidazole; Pyrazole; Enthalpy of sublimation; Entropy of sublimation; Enthalpy of vaporisation; Entropy of vaporisation; Temperature of fusion; Enthalpy of fusion; E