آشنایی با موضوع

آلودگی عبارت است از هرگونه تغییر در ساختار منابع محیطی به‌طوری‌که استفاده از آن در آینده ناممکن گردد و زندگی سایر موجودات زنده را به مخاطره اندازد. مواد آلوده‌کننده محیط به موادی گفته می‌شود که بیش‌ازحد استاندارد در محیط وجود داشته باشد به گونه که روی تمامی موجودات زنده تأثیرات منفی بگذارد. آلودگی زیست محیطی از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند. بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند. به‌طورکلی آلودگی به چند دسته اصلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از: آلودگی آب؛ آلودگی هوا؛ آلودگی صوتی؛ آلودگی خاک؛ آلودگی صوتی؛ آلودگی‌های مغناطیسی؛ آلودگی‌های بصری.

در این صفحه تعداد 330 مقاله تخصصی درباره آلودگی زیست محیطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلودگی زیست محیطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی زیست محیطی; Environmental pollution; Respiratory diseases; Primary care; Contaminación ambiental; Enfermedades respiratorias; Atención primaria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی زیست محیطی; Contaminación ambiental; Enfermedades respiratorias; Atención Primaria; Environmental pollution; Respiratory diseases; Primary Care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی زیست محیطی; Antipsychotic drugs; Chemical oxygen demand (COD); Titrimetric method; Sequential Injection Analysis (SIA); Structure-degradability relationship; Environmental pollution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی زیست محیطی; Straw nutrient resource; Chemical fertilizer; Crop yield; Farmland degradation; Environmental pollution; Straw management policy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی زیست محیطی; Green supply chain management (GSCM); Developing country; Environmental pollution; Economic development; Organizational performance; Pakistan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی زیست محیطی; Wheat straw; Rice straw; Straw bale building; Construction quality; Thermal Bridging; Northern China; Environmental pollution; Carbon sequestration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی زیست محیطی; Expenditure decentralization; Revenue decentralization; Factor market segmentation; Environmental pollution; General equilibrium model; Spatial effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی زیست محیطی; Birth rate; Environmental pollution; Food contamination; Infant mortality; Methylmercury poisoning; Minamata disease; Sex ratio; Stillbirth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی زیست محیطی; Hormonal Imprinting; Perinatal Actions; Hormones; Endocrine Disruptors; Sexual Development; Environmental Pollution;