جمع کننده لوله تخلیه شده

در این صفحه تعداد 40 مقاله تخصصی درباره جمع کننده لوله تخلیه شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جمع کننده لوله تخلیه شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع کننده لوله تخلیه شده; Evacuated tube collector; Solar water heating; Two-phase closed thermosyphon; Explicit Finite Difference Method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع کننده لوله تخلیه شده; CAMD; Computer Aided Molecular Design; CFCs; Chloroflourocarbons; CPC; Compound Parabolic Collector; CSP; Concentrated solar power; DVG; Direct Vapor Generation; ED; Electrodialysis; ETC; Evacuated Tube Collector; FPC; Flat Plate Collector; GWP; Global Wa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع کننده لوله تخلیه شده; Solar-assisted absorption cycle; Single ejector; Dual ejectors; Flash tank; Thermal COP; Evacuated tube collector; Ammonia-water solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع کننده لوله تخلیه شده; DSC; differential scanning calorimetry; EPC; evacuated tube collector; FPC; flat plate collector; LHSM; latent heat storage material; HTF; heat transfer fluid; LHS; latent heat storage; MPCS; microencapsulated phase change slurry; NTU; number of transfer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع کننده لوله تخلیه شده; Solar energy; Process heating; Monetary savings; Carbon savings; Payback period; Internal rates of return; DNI; Direct Normal Irradiation; ETC; Evacuated Tube Collector; FPC; Flat-Plate Collector; GHI; Global Horizontal Irradiation; HTC; High-Temperature
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع کننده لوله تخلیه شده; CAP; Compañía de Acero del Pacífico; CDEC; Centro de Despacho Económico de Carga (Center for Economic Load Dispatch); CER; Centro de Energias Renovables (Center of Renewable Energy); CF; Capacity Factor; CNE; Comisión Nacional de Energía (National E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع کننده لوله تخلیه شده; Solar water heater; Drain water heater recovery; Evacuated tube collector; Flat plate collector; Efficiency; TRNSYS simulation; ASH; Archetype Sustainable House; COP; Coefficient of Performance; DHW; Domestic Hot Water; DWH; Domestic Water Heating; DWHR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع کننده لوله تخلیه شده; BNNT; boron nitride nanotube; CNT; carbon nanotube; CR; concentration ratio; CRS; central receiver system; CSP; concentrated solar power; DC; direct current; ETC; evacuated tube collector; ICS; integrated collector storage; LDR; light dependent resistor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع کننده لوله تخلیه شده; FPC; flat plate collector; ETC; evacuated tube collector; SAT; single-axis tracking solar collector (e.g. parabolic trough collectors or Fresnel type collectors); SAHC; solar air heating collector; Solar; Cooling; Thermal; Performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع کننده لوله تخلیه شده; MPLC; micro programming logic circuit; ETC; Evacuated Tube Collector; UCZ; upper convective zone; NCZ; non-convective zone; LCZ; lower convective zone; FPC; flat plate collector; SSP; shallow solar pond; PCM; phase change material; LHTESS; latent heat the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع کننده لوله تخلیه شده; Exergy; Exergoeconomic; Evacuated tube collector; Ejector refrigeration; Combined power and cooling; Éxergie; Exergoéconomique; Capteur à tubes sous vide; Système frigorifique à éjecteur; Cogénération d'électricité et de froid;