ضریب انقراض

در این صفحه تعداد 196 مقاله تخصصی درباره ضریب انقراض که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضریب انقراض (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انقراض; ASP; Percentage of alive spermatozoa; B; Breeders; BW; Octopus total body weight; DF; Dilution factor; DGI; Digestive gland index; DGW; Digestive gland weight; DO; Dissolved oxygen; DS; Differentiation stratum; Ɛ; Extinction coefficient; F; Water flow ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انقراض; B; Sole bottle gourd; C; Sole cowpea; DI; Deficit irrigation; FI; Full irrigation; IPAR; Intercepted photosynthetic active radiation; k; Extinction coefficient; LA; Leaf area; LAI; Leaf area index; RF; Rainfed; RUE; Radiation use efficiency; SB; Sorghumâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انقراض; MO; Magneto-optical; MF; Magnetic field; NPs; Nanoparticles; NLO; Nonlinear optical; MWCNTs; Multiwallcarbon nanotubes; OKE; Optical Kerr effect; TEM; Transmission Electron Microscopy; TWM; Two-wave mixing; E+; Right-hand circular component of electric fi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انقراض; MnP; 5,10,15,20-tetra(4-methyl-phenyl)porphyrinato manganese(III) chloride; nAu; gold nanoparticle; GC_MnP; glassy carbon electrode modified with MnP; GC_MnP_nAu; glassy carbon electrode modified with MnP and nAu; n; refractive index; k; extinction coeffi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انقراض; AL; liquid absorbance value; AS; solid absorbance value; ΔASL; absorbance difference; αa; absorption coefficient; αs; scattering coefficient; αt; extinction coefficient; an and bn; Mie coefficients; D; diffusion coefficient; d(H); hydrodynamic particl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انقراض; Aerosol optical depth; Multiwavelength solar Radiometer; ARFINET; Ångström exponent; Extinction coefficient; HYSPLIT; Aerosol radiative forcing